fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę podlega VAT

Czynność przekształcenia jest – zdaniem organów podatkowych – zdarzeniem objętym ustawą o VAT. Jednak ze względu na art. 6 pkt 1 tej ustawy nie stosuje się jej do tej transakcji, gdyż jej przedmiotem jest przedsiębiorstwo
Podobne tezy znajdują się w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 22 listopada 2011  r. (IPPP1/443-1287/11-2/AS), w której czytamy: „(…) nastąpi »transfer« całości aktywów przedsiębiorstwa (…) do spółki przekształconej. Zatem dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, tj. dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.Jednocześnie wskazać należy (…), że przedmiotem zbycia będzie całe przedsiębiorstwo, wobec czego zastosowanie znajdzie art. 6 pkt 1 ustawy i przedmiotowe przekształcenie zostanie wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług”.Zmiana podatnika W interpretacji tej czytamy także, że: „Wraz z przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową dojdzie do zmiany podatnika. Do dnia przekształcenia podatnikiem był przedsiębiorca (osoba fizyczna), a od tego dnia podatnikiem będzie spółka kapitałowa.W związku z brakiem sukcesji podatkowej w p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA