fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Precedensowy wyrok NSA w sprawie refundacji wydatków na leczenie

Fotorzepa, Sławomir Mielnik Sławomir Mielnik
Refundacji wydatków na leczenie nie wlicza się do dochodu rodziny
Pieniędzy z tytułu refundacji przez fundację kosztów leczenia i rehabilitacji nie wlicza się do dochodu rodziny, uprawniającego do pomocy społecznej  — orzekł dzisiaj NSA (sygn. I OSK 62/12).
Wyrok umożliwi większej niż obecnie liczbie rodzin, np. mających chore dzieci, wspierane ze środków fundacji, równoczesne korzystanie ze środków pomocy społecznej.
Dotychczas takie środki są doliczane do pozostałych dochodów. Wskutek tego część rodzin traci prawo do świadczeń pomocy społecznej z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.
Tego właśnie doświadczyła pięcioosobowa rodzina Aleksandry Sz. Jedno z dzieci w tej rodzinie jest niepełnosprawne. Wspiera je fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Utworzyła subkonto, na którym zbiera środki i refunduje wydatki rodziny na leczenie i rehabilitację dziecka na podstawie przedstawianych rachunków. Ale ani fundacja, ani Aleksandra Sz. nie przewidziały, że refundacja takich wydatków przez fundację uderzy w dwójkę pozostałych dzieci, uczniów szkoły podstawowej. Do tej pory korzystali oni z pomocy społecznej w postaci darmowych posiłków w szkole. Teraz burmistrz Drawska Pomorskiego cofnął decyzję. Ustalił, że wskutek zwrotu przez fundację 1,5 tys. zł, poniesionych na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka, dochód rodziny przekroczył wysokość ustawowego kryterium dochodowego. Zgodnie z przepisami, rodzina Aleksandry Sz. nie ma więc prawa do korzystania z pomocy społecznej.
Stanowisko, że kwoty zwrócone z tytułu refundacji kosztów leczenia dziecka, stanowią dochód rodziny, podzieliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Zauważyło jedynie, że kwoty otrzymane z powodu refundacji nie mogą być wliczane jednorazowo do dochodu. Powinny być podzielone na miesiące, w których były wydatki.
Daremnie Aleksandra Sz. przekonywała, że nie jest to żaden dochód. Pieniądze z fundacji pokrywają jedynie to, co sama musiała wydać w ciągu kilku miesięcy. W interpretacji, wydanej na wniosek fundacji, dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że wartość finansowanego przez fundację świadczenia na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym nie stanowi dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził jednak, że zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty te należy uwzględnić w dochodzie rodziny przez okres, za jaki je uzyskano.
Ustawa o pomocy społecznej wprowadza niezależny od regulacji podatkowych sposób obliczania dochodu.
Dzisiaj NSA ocenił, że takie stanowisko jest błędne i uchylił uchylił wyrok WSA  i obie decyzje: burmistrza i Kolegium. — Ze względu na charakter świadczenia, sąd uznał, że refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji nie jest świadczeniem pieniężnym, wliczanym do dochodu rodziny, ale pomocą w naturze, której beneficjentem jest dziecko — powiedziała sędzia Anna Lech, uzasadniając wyrok.
NSA doszedł do takiego wniosku interpretując art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Wśród wyjątków nie wliczanych do dochodu, przepis ten wymienia m.in. wartość świadczenia w naturze. Taką właśnie wykładnię przyjął NSA. Refundując zakup lekarstw, pomoc medyczną, sprzęt rehabilitacyjny, fundacja świadczy pomoc w naturze, która podlega wyłączeniu z dochodów na podstawie wspomnianego przepisu — stwierdził NSA.
Wyrok jest prawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA