fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Karta pojazdu: powiaty skarżą postanowienie odrzucające ich pozew zbiorowy

www.sxc.hu
Związek Powiatów Polskich wniósł zażalenie na postanowienie sądu odrzucające pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie karty pojazdu
- Aktualnie oczekujemy na rozpatrzenie zażalenia, które w imieniu powiatów biorących udział w pozwie zbiorowym wniósł powiat Ostrzeszowski – poinformował Związek Powiatów Polskich. – Biorąc pod uwagę liczbę spraw wpływających do Sądu Apelacyjnego w Warszawie nastąpi to nie wcześniej niż na jesieni 2012 r.
Przypomnijmy. Zażalenie dotyczy postanowienia z 8 lutego 2012 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygnatura akt II C 616/11). W postanowieniu sąd odrzucił pozew uznając, że nie została spełniona przesłanka jednorodzajowości dochodzonego roszczenia. Zdaniem sądu w zależności od rozstrzygnięć, jakie zapadły w sprawach pomiędzy powiatami a osobami, które uiściły opłaty za karty pojazdu roszczenie poszczególnych powiatów wobec Skarbu Państwa mogą się składać z różnych składników (koszty sądowe, odsetki, pełna wartość należności z tytułu wydania karty pojazdu – 500 zł, czy też różnica między stawką za wydanie karty, a jej wtórnika – 425 zł).
Warszawskiego sądu nie przekonało, że wniesiony przez powiaty pozew zbiorowy dotyczył wyłącznie ustalenia faktu odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa bez przesądzania konkretnej wysokości roszczeń poszczególnych powiatów.
Po wydaniu przez sąd wyroku ustalającego odpowiedzialność pozwanego, każdy z członków grupy może w indywidualnym procesie dochodzić przysługującego mu roszczenia
- Przyjęty przez powiaty sposób dochodzenia roszczeń jest zgodny z intencją ustawodawcy – argumentuje Związek Powiatów Polskich. – Potwierdza to uzasadnienie ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (DzU z 2010 r. nr 7 poz. 44), w którym czytamy: „Roszczenie powoda w sprawach o roszczenia pieniężne może zmierzać do wydania przez sąd wyroku ograniczającego się do ustalenia odpowiedzialności pozwanego, bez orzekania o jego wysokości (art. 2 ust. 3). Taka sytuacja może zaistnieć, jeżeli okoliczności dotyczące poszczególnych członków grupy są na tyle zróżnicowane, że nie jest możliwe ujednolicenie wysokości roszczeń poszczególnych osób. Po wydaniu przez sąd wyroku ustalającego odpowiedzialność pozwanego, każdy z członków grupy może w indywidualnym procesie dochodzić przysługującego mu roszczenia, a wyrok wydany w postępowaniu grupowym pełni w procesie indywidualnym rolę prejudykatu.".
Stanowisko takie potwierdza orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 7 grudnia 2011 r. , w którym sąd wskazał, że brak możliwości standaryzacji roszczenia (roszczeń) na powyższych zasadach nie zamyka poszkodowanym możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym, skoro zachowaną mają możliwość zgłoszenia żądania o ustalenie odpowiedzialności cywilnej pozwanych.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA