fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Prawo jazdy: pytania dla egzaminatorów to informacja publiczna

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Pytania egzaminacyjne dla osób, które chcą zostać egzaminatorami prawa jazdy to informacja publiczna – uznał Rzecznik Praw Obywatelskich
Problem pojawił się kanwie indywidualnej sprawy, w której wnioskodawca, w związku z niezdanym egzaminem, bezskutecznie dochodził przed Komisją Weryfikacyjną a także Ministerstwem Infrastruktury, prawa do udostępnienia treści pytań, na które udzielił błędnej odpowiedzi. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, pytania i testy egzaminacyjne nie mogą być publikowane w żaden sposób.
Interpretacja resortu, utożsamiająca wykorzystanie pytań w trakcie egzaminu z zakazem udostępniania pytań już po jego przeprowadzeniu wzbudziła wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, który uważa, że taka praktyka prowadzi do naruszenia praw osób egzaminowanych do uzyskania informacji, umożliwiających sprawdzenie wyników egzaminów.
Zdaniem RPO opracowane pytania egzaminacyjne, jako dokument urzędowy należy uznać za informację publiczną (do takich informacji prawo dostępu przysługuje każdemu). W tym miejscu Irena Lipowicz przywołała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II SA 181/02), który stwierdził, że za informację publiczną należy uznać informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone.
Egzamin na egzaminatora prawa jazdy przeprowadza komisja weryfikacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw transportu lub starostę.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA