fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Nowe granty na wynalazki

Bloomberg
Znane są już zasady podziału nowych dotacji inwestycyjnych dla firm. PARP ogłosiła na nie konkurs
To najbardziej wyczekiwane przez przedsiębiorców i ich doradców granty w tym roku. Wynika to głównie z faktu, że inne pieniądze z programu „Innowacyjna gospodarka" na inwestycje firm już rozdzielono. Budżet nowych dotacji jest spory. Wynosi 616 mln zł, choć pierwotnie miało to być około 1 mld zł.
Ostatecznie resort rozwoju regionalnego przeforsował, mimo oporu ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która rozdzieli nowe dotacje, zmniejszenie ich puli. Pozostałą część pieniędzy pochodzących z tzw. krajowej rezerwy wykonania i przesunięcia środków w ramach programu przydzielono na rezerwowe projekty firm o wysokim potencjale innowacyjnym z drugiego konkursu w 2009 r.

Patent wymagany

O zupełnie nowe dotacje będą się mogli ubiegać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy na inwestycje polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który sporządzono tzw. sprawozdanie o stanie techniki.
Mimo że PARP ogłosiła konkurs w maju, to wnioski firmy będą mogły składać dopiero od 27 sierpnia do 14 września. – Wiąże się to z długim oczekiwaniem na uzyskanie dokumentów patentowych i sprawozdania o stanie techniki.
Bez ich posiadania nie ma szans na dofinansowanie – tłumaczy Milena Jankowska z firmy doradczej ECDF. Nowością w przypadku tych dotacji jest też odmienny od dotychczasowego tryb oceny wniosków. Procedura zakłada trzystopniową ocenę merytoryczną. Przy czym trzeci, ostatni etap
to spotkania przedsiębiorców z ekspertami, przed którymi ci pierwsi będą prezentowali swój projekt. Nie będzie to więc ocena wyłącznie dokumentów, ale bezpośrednie spotkanie wnioskodawców z oceniającymi, którzy po wysłuchaniu prezentacji przedsiębiorcy będą im zadawać pytania.
– Taka forma przyznawania dotacji jest czymś nowym. Potencjalny beneficjent będzie mógł pokazać to, czego nie widać w formularzach – swoją wiarę w inwestycję i jej przełomowość – podkreśla Jankowska. – Być może to rozwiązanie pozwoli wybrać innowacyjne i wartościowe dla całej gospodarki projekty, które czasem odrzucano przez czystą matematykę i biurokrację – dodaje.

Pilotażowe testowanie

– To zupełnie nowy instrument, którego pilotaż jest testem przed nowym okresem unijnego finansowania na lata 2014 – 2020. Możemy go przeprowadzić, gdyż od początku w programie zawarto zapis, że w przypadku grantów dla firm istnieje możliwość sprawdzania różnych ich rodzajów – mówi „Rz" Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej w PARP.
– Wprowadzając te dotacje, chcemy też zoptymalizować system wyboru projektów – dodaje, wskazując, że agencja spodziewa się nawet kilkuset aplikacji o te granty, z czego 100 – 200 może trafić do ostatniego etapu, czyli na spotkania firm z ekspertami.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora, a.osiecki@rp.pl

PARP dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła do końca kwietnia 8270 umów o dotacje z „Innowacyjnej gospodarki". Firmom i innym beneficjentom korzystającym z programu przyznano 13,1 mld zł dofinansowania. Dotychczas PARP wypłaciła 6,26 mld zł. Agencja realizuje też programy: „Rozwój Polski wschodniej" i „Kapitał ludzki".
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA