fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak prawidłowo podzielić koszty

Aby ustalić podstawę opodatkowania, po przypisaniu przychodów do działalności zwolnionej i opodatkowanej trzeba odpowiednio do tych przychodów przyporządkować koszty
Alokowane do źródeł przychodów powinny być wyłącznie te koszty, które w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) są kosztami uzyskania przychodu. Wszelkie wydatki niestanowiące kosztów podatkowych powinny być wyłączone przed dokonaniem alokacji. W praktyce większość takich kosztów ewidencjonowana jest jako koszty ogólnego zarządu lub pozostałe koszty operacyjne. Zalecane jest jednak prowadzenie dla nich odpowiedniej analityki, która umożliwi, przy ustalaniu wyniku podatkowego, korekty o salda odpowiednich kont (subkont).Dla celów alokacji możemy wyodrębnić następujące kategorie kosztów:- bezpośrednie działalności zwolnionej,- bezpośrednie działalności opodatkowanej,- wspólne, dotyczące obu typów działalności.Koszty bezpośrednie działalności zwolnionej i opodatkowanej to takie, które na podstawie dokumentów źródłowych lub bezpośredniego pomiaru można w całości przypisać odpowiednio tym działalnościom. Za koszty działalno...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA