fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Odszkodowanie z umowy bez zwolnienia z PIT

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy lub ugody z inwestorem nie korzysta ze zwolnienia z PIT
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatniczki, która nie zapłaciła podatku dochodowego od odszkodowania. Sąd kasacyjny przypomniał, że odszkodowania wypłacone na podstawie umów i ugód nie podlegają zwolnieniu w PIT.
Spór dotyczył kwot wypłaconych za szkody wyrządzone rurociągiem naftowym i światłowodem, które podatniczka otrzymała w 2004 r. Odszkodowanie wynikało z umów zawartych z dwoma inwestorami i zostało wyliczone w oparciu o sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego operaty szacunkowe określające wysokość przewidywanych szkód. Podatniczka uznała, że pieniądze wypłacone jako odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu. Innego zdania był jednak fiskus. Wyliczając należny podatek w wysokości ponad 5 tys. zł organy podatkowe podkreśliły, że uzyskany przez podatniczkę dochód z tytułu odszkodowania związanego z budową rurociągu naftowego wraz z linią światłowodową i urządzeniami towarzyszącymi nie korzysta ze zwolnienia. Fiskus podkreślił, że odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie umowy. A w takim przypadku ustawa o PIT wyłącza prawo do zwolnienia podatkowego.
Jego zdaniem przychód z tytułu odszkodowania nie korzysta również ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią z podatku zwolnione są przychody uzyskane jako odszkodowanie wypłaconego stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu. W przypadku podatniczki taka sytuacja nie miała jednak miejsca.
Podatniczka nie zgadzała się z takim rozstrzygnięciem i sprawa trafiła na wokandę. Jednak nie udało jej się do swoich racji przekonać ani sądu I instancji, ani sądu kasacyjnego. Oddalając skargi kasacyjne podatniczki NSA potwierdził, że sporne odszkodowania nie wynikały z ustaw, ale z umów z inwestorem. Potwierdza to treść porozumienia jakie w tym zakresie zostało podpisane z inwestorem. Sąd kasacyjny nie miał też wątpliwości, że nie było to odszkodowanie wypłacone na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 828/11
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA