fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Milion klientów Banku Pocztowego

Tomasz Bogus, prezes Banku Pocztowego
Fotorzepa, Magda Starowieyska MS Magda Starowieyska
Paweł Czuryło
Tomasz Bogus, prezes Banku Pocztowego
Czy wyniki Banku Pocztowego za ubiegły rok zmieniły się po audycie?
Możemy się pochwalić blisko 30 mln zł - a nie 27 mln zł jak podawaliśmy wcześniej – skonsolidowanego zysku netto za 2011 rok czyli dwukrotnie wyższym niż rok wcześniej. To daje 9,6 proc. zwrotu z kapitału dla wyniku skonsolidowanego, a dla jednostkowego ponad 10 proc. Pokazaliśmy, że jesteśmy zdolni do generowania dobrych rezultatów w bankowości detalicznej, zmniejszając  -zgodnie z założeniami  - udział przychodów z bankowości  transakcyjnej i osiągnęliśmy to  przy szybkim tempie rozwoju.
Jaki wynik za 2012 będzie satysfakcjonujący?
Chcieli byśmy osiągnąć dużo  wyższy wynik, choć nie będzie to łatwe , bo wzrost liczony jest od coraz wyższej bazy.  Dwucyfrową dynamikę uznamy za dobry wynik.
W ubiegłym roku bank był w trójce tych, które najbardziej zwiększyły liczbę kont osobistych. Czy ten wynik jest do powtórzenia?
W ubiegłym roku przekroczyliśmy 1 mln klientów i zajęliśmy drugie miejsce jeśli chodzi o przyrost ROR-ów, ich liczba wzrosła o 184 tys., z czego ponad 100 tys. to rachunki emerytów i rencistów. Gdyby w tym roku udało się zwiększyć  liczbę ROR o kolejne 30 -40 proc. to byłby sukces. Warto przy tym zaznaczyć, że około 20 -25 proc. nowych klientów, to osoby, które nie posiadały wcześniej rachunku bankowego. Naszym celem strategicznym jest 3 mln klientów w 2015 roku.  To może nam pozwolić nawet na znalezienie się w pierwszej piątce banków w kraju.
Na jaką grupę klientów  bank stawia najbardziej?
Ponad 60 proc. naszych klientów to osoby z miast poniżej 50 tys. mieszkańców, a ponad połowa pochodzi z  miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców. I Głównie do tych grup kierujemy swoją ofertę. Dzięki naszemu partnerstwu z Pocztą i obecności w ponad 8,3 tys. lokalizacji, jesteśmy bankiem przede wszystkim dla Polski regionalnej.
To raczej mniej zamożne grupy społeczne. Czy ci klienci  są dochodowi dla banku?
Zdecydowanie tak, po pierwsze dzięki uzyskaniu efektu skali, a po drugie dzięki zautomatyzowanym, a więc tańszym procesom. Jednocześnie oznacza to, że kredyt gotówkowy, lokatę i rachunek można w ciągu kilku minut załatwić w urzędzie pocztowym. Proszę tez pamiętać, że Bank zwiększa przychody, pomimo, iż na początku 2010 roku zrezygnowaliśmy z części opłat  np. za prowadzenie rachunku, żeby znieść barierę finansową, która powstrzymywała część osób z naszej grupy docelowej przed posiadaniem konta.
Czy te grupy klientów należą do bezpiecznych z punktu widzenia ryzyka kredytowego?
Nasz portfel kredytowy był budowany w oparciu o już zaostrzone – względem tych sprzed kilku lat - kryteria oceny zdolności kredytowej, wskaźnik kredytów zagrożonych wynosi 5,1 proc., podczas gdy średnia dla sektora to 7,5 proc. Jedną z naszych grup kredytobiorców są Nestorzy. To są klienci, którzy zdecydowanie lepiej spłacają kredyty niż przeciętna na rynku  i są ostrożniejsi  w zaciąganiu zobowiązań.
Czy mniej zamożni klienci głównie zaciągają kredyty czy  pozwalają  na zbudowanie bazy depozytowej?
Depozyty detaliczne w ubiegłym roku wzrosły w Banku o 60 proc., klienci przychodzą do nas ze swoimi środkami mimo tego, że nie braliśmy udziału w wojnie depozytowej. Na pewno przyciąga ich duża skala sieci oraz kwestia bezpieczeństwa i zaufania oraz prosta, dobra oferta. To jest cecha charakterystyczna wszystkich banków pocztowych na świecie, które są liderami na rynkach depozytowych.
Pocztowy był w grupie banków, które oferowały lokaty jednodniowe, które były krytykowane przez nadzór finansowy. Kiedy się z nich wycofaliście?
My zaoferowaliśmy lokaty antypodatkowe  pod koniec 2010 roku, co najmniej rok po tym, jak pojawiły się na rynku. Zrezygnowaliśmy z nich na początku 2012 roku. Nie stanowiły one istotnego udziału w portfelu depozytowym.
Jak zachęcić klientów do długoterminowych depozytów?  Na tym zależy nadzorowi finansowemu.
Nie jest to łatwe, moim zdaniem cały czas będą popularne konta oszczędnościowe. Warto zaznaczyć, że  mimo charakteru a'vista, osad poziomu depozytów na tych kontach utrzymuje  się na stabilnym poziomie. Klienci oczekują instrumentów, które dają swobodny dostęp do pieniędzy. Ale myślę też,   że stopniowo powszechniejsze staną się instrumenty do regularnego oszczędzania i produkty strukturyzowane. Klienci coraz częściej myślą o odkładaniu pieniędzy na przyszłość.
Z kim bank Pocztowy konkuruje w małych miejscowościach?
Z uwagi na to, że kierujemy nasza ofertę głównie do osób z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców, to przede wszystkim z bankami spółdzielczymi, SKOK-ami i jak niemal każdy bank w Polsce, z  największymi bankami detalicznymi czyli PKO BP i Pekao SA. Nasz model biznesowy jest nieco zbliżony do filozofii banków spółdzielczych, bo opiera się też na kwestii zaufania i znajomości klienta, ale nasza przewagą konkurencyjną jest strategiczne partnerstwo z Pocztą.
Na jakie produkty bank postawi w tym roku? Prognozy dotyczące rynku hipotecznego zakładają spadek sprzedaży.
Bank w dalszym ciągu będzie pozyskiwał klientów przede wszystkim w oparciu o rachunki osobiste. Oczywiście będziemy oferować kredyty gotówkowe, hipoteczne oraz w mniejszym stopniu kredyty korporacyjne. Zakładamy dalszy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych. Pierwsze miesiące tego roku to potwierdzają, sprzedajemy miesięcznie kredyty mieszkaniowe na kwotę  około 100 mln zł. Spadek na rynku dotyczy przede wszystkim kredytów walutowych,  których my nie oferowaliśmy. Dodatkowo istotne jest, że Bank Pocztowy buduje  swój portfel  dopiero od trzech lat i mamy jeszcze sporo przestrzeni do wzrostu, zważywszy na grupę docelową, do której adresujemy swoją ofertę Czy w segmencie kredytów mieszkaniowych banki będą walczyły na marże ?
Nie, spodziewam się raczej stabilizacji marż i zwiększenia nacisku na sprzedaż wiązaną - więc jest pole do poprawy rentowności tego produktu. Nasza oferta jest skierowana zarówno dla klientów Banku Pocztowego , którzy korzystają z innych produktów, jak i takich, którzy przychodzą do nas wyłącznie po kredyt mieszkaniowy.
Na rynku szykują się duże zmiany w bankowości elektronicznej.  Czy Pocztowy szykuje jakieś nowości w tym obszarze?
Przygotowujemy nowy serwis transakcyjny. Dla części korporacyjnej będzie gotowy najprawdopodobniej w lipcu, a dla klientów detalicznych w drugiej części roku. Będzie to istotna zmiana sposobu  korzystania, a także poszerzenie  funkcjonalności. Natomiast z ewentualnym rozwojem   banku internetowego jeszcze poczekamy, aż wykształtuje się odpowiednia grupa docelowa.
A co z planami pozyskania kapitałów poprzez giełdę?
To nadal jest  scenariusz  bazowy jeśli chodzi o możliwości pozyskania kapitałów. Rozważymy odwieszenie postępowania przed KNF w związku z poprawą warunków rynkowych.  Prowadzimy także postępowanie alternatywne, jedno to poszukiwanie inwestora finansowego, a drugie to dokapitalizowanie przez właścicieli. W ciągu miesiąca będziemy mieć niezbędne analizy i chcemy na ich podstawie podjąć dalsze decyzje co do wyboru scenariusza.
Gdyby bank odwiesił postępowanie i uruchomił procedurę przygotowań do oferty akcji, to  czy będzie chciał pozyskać tę samą kwotę , o której mówiliście przy pierwszym podejściu do debiutu czyli 250-350 mln zł?
Chcemy pozyskać kwotę, która pozwoli na dalszy, równie dynamiczny rozwój banku i jednocześnie umożliwi wypracowanie  zwrotu na kapitale na  satysfakcjonującym poziomie. Jej wysokość będzie jeszcze ustalona w porozumieniu na naszymi doradcami w przypadku, gdy zdecydujemy się na odwieszenie procesu.
Jeśli  zdecydowano by się na pozyskanie inwestora finansowego, to jakie warunki musiałby spełniać?
Przede wszystkim musiałby zaakceptować naszą strategię rozwoju , która jest oparta na dwóch elementach: strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską oraz poprawie technologicznej banku.

CV

Tomasz Bogus nastanowisko prezesa został powołany wmarcu2010 r. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego zabankowość korporacyjną. Przez7 lat był związany zBRE Bankiem (2001-2008), gdzie m.in. był odpowiedzialny zazarządzanie siecią oddziałów korporacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa iAdministracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA