fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Fiskus przekaże 1 procent bez prowizji za przelew

Organizacje, które nie uzyskały statusu OPP do 30 listopada 2007 r., będą musiały czekać prawie półtora roku na pierwsze wpływy z tytułu 1 proc. PIT
Fundacje i stowarzyszenia, które mają status organizacji pożytku publicznego (OPP), a nie przekazały dotąd właściwemu urzędowi skarbowemu numeru swojego rachunku bankowego (na który mają trafiać wpłaty z tytułu 1 proc.), mogą to zrobić w każdej chwili.
– Wyznaczony przez nas termin 20 listopada 2007 r. był terminem instrukcyjnym. Te organizacje, które mają uprawnienie do otrzymywania wpłat, a które z różnych względów numeru konta nie podały, nie tracą przez to prawa do uzyskania pieniędzy z urzędów skarbowych – zapewnia Jakub Lutyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. I dodaje: – W ich interesie jest jak najszybsze zgłoszenie numeru rachunku naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji. W przeciwnym razie urząd będzie miał kłopot z przekazaniem pieniędzy.
Niestety, nie każda organizacja pożytku publicznego będzie mogła liczyć na wpłaty z tytułu 1 proc. podatku od osób fizycznych w trwających już rozliczeniach za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust. 5g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. PIT) pieniądze mogą otrzymać jedynie te stowarzyszenia i fundacje, które znalazły się w wykazie organizacji mających status OPP 30 listopada roku podatkowego. Wykaz ten do końca roku zobowiązany jest opublikować w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim minister pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości.
Na potrzeby tegorocznej akcji PIT informacji o organizacjach należy szukać w [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=251502]obwieszczeniu ministra pracy i polityki społecznej z 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada 2007 r. (MP nr 99, poz. 1078)[/link]. Wykaz dostępny jest też na stronie: [link=www.pozytek.gov.pl]www.pozytek.gov.pl[/link].
W praktyce oznacza to, że organizacje, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego po 30 listopada 2007 r., nie dostaną pieniędzy w tym roku. Pierwszych wpłat z tytułu 1 proc. mogą się spodziewać dopiero w 2009 r., gdy podatnicy będą się rozliczać z dochodów tegorocznych. A właściwie dopiero za półtora roku, czyli w lipcu 2009 r. – urzędy skarbowe mają bowiem na przesłanie pieniędzy trzy miesiące, licząc od zakończenia akcji PIT, czyli od 30 kwietnia (art. 45 ust. 5e). Łatwo więc wyliczyć, że terminem granicznym (tak zresztą jak w wypadku zwrotu nadpłat podatnikom) będzie 31 lipca.
[wyimek]1,6 mln podatników przekazało w rozliczeniu za 2006 r. wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego – średnio po 65 zł[/wyimek]
Istotne jest i to, że pieniądze zasilą konto fundacji czy stowarzyszenia pod warunkiem, że osoba, która chce się podzielić z nimi swoim podatkiem, złoży zeznanie roczne w terminie (art. 45 ust. 5f ustawy o PIT). W przeciwnym razie nie będzie mowy o przekazaniu pieniędzy na szczytny cel.
Co ważne, w tym roku do OPP będą trafiały pełne kwoty 1 proc. podatku, bo urzędy skarbowe nie zamierzają potrącać kosztów przelewu bankowego, choć pozwalają im na to przepisy. Dzięki porozumieniu, jakie Ministerstwo Finansów podpisało z Narodowym Bankiem Polskim, bank centralny nie będzie pobierał prowizji od przekazywanych kwot.
Wbrew pojawiającym się informacjom osoby, które zdecydują się za pośrednictwem urzędu skarbowego przekazać 1 proc. należnego podatku na rzecz określonej organizacji pożytku publicznego (a może być tylko jedna), nie mają obowiązku przynosić tej organizacji potwierdzonej (przez urząd skarbowy) kopii złożonego zeznania rocznego na dowód dokonanej wpłaty. – Takie żądanie jest bezprawne – podkreśla w rozmowie z „Rz” rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.
I bez tego każda organizacja będzie wiedziała, ile pieniędzy przekazali na jej konto podatnicy. Jak zapewnia ministerstwo, otrzyma bowiem specjalny raport. Podana w nim zostanie zarówno kwota wpłat ogółem z danego urzędu skarbowego, jak i w rozbiciu na kwoty indywidualne. W raporcie znajdą się również informacje dodatkowe, jeśli życzeniem podatnika było, aby 1 proc. jego podatku trafił na wskazany cel. – Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych stowarzyszenia i fundacje nie mogą jednak się spodziewać, że urzędy skarbowe podadzą im dane osób, które przekazały 1 proc. podatku – podkreśla Jakub Lutyk.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=g.lesniak@rp.pl]g.lesniak@rp.pl[/mail]
[ramka]
- Przepisy dotyczące przekazywania 1 proc. podatku na rzecz OPP zmieniły się od 1 stycznia 2007 r. Dopiero teraz jednak zostaną zastosowane pierwszy raz.
- Nowe zasady stanowią duże ułatwienie dla osób, które zechcą obdarować określone stowarzyszenie czy fundację. Zamiast bowiem samemu wpłacać pieniądze na konto wybranej organizacji, wystarczy, że jej nazwę i numer, pod którym została wpisana do KRS, podamy w zeznaniu rocznym, a wynikającą z tego rozliczenia kwotę przekaże sam urząd skarbowy.
- Pamiętajmy, że w jednym składanym przez nas formularzu PIT możemy wskazać tylko jedną organizację, na której konto mają trafić pieniądze.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA