fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Geoportal: powiatom brakuje środków na system informacji przestrzennej

geoportal.gov.pl
Powiaty mają kłopoty z wdrażaniem systemu informacji przestrzennej. Brakuje im środków na ten cel, potrzebne są też szkolenia
W połowie kwietnia ma nastąpić kolejna odsłona systemu informacji przestrzennej Geoportal spełniającego wymagania unijnej dyrektywy INSPIRE. Dzięki temu urzędy, firmy i obywatele mają bezpłatny dostęp do aktualnych danych przestrzennych (patrz ramka), które do tej pory można było zdobyć tylko odpłatnie od firm prywatnych.

Ma być szybko

Za jego pośrednictwem, z wykorzystaniem modułu SDI, udostępnianego bezpłatnie przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, urzędy będą mogły prowadzić i udostępniać swoje dane topograficzne, osnowy geodezyjne, rejestry miejscowości, ulic i adresów, nazw geograficznych etc. Rejestry te będą zintegrowane z Geoportalem. Każda aktualizacja danych na poziomie powiatu lub gminy będzie automatycznie widoczna na Geoportalu. – Nie trzeba będzie kupować np. baz danych w prywatnych firmach. Otrzyma się je z rejestrów publicznych nieodpłatnie. Tak to w tej chwili robią Lasy Państwowe, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, Straż Graniczna, policja, straż pożarna czy też służba zdrowia – wyjaśnił Marek Szulc z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. – Urzędnik szybciej uzyska dane niezbędne np. do wydania decyzji. Na nowym Geoportalu będzie również moduł, który pozwoli nie tylko w zestandaryzowany sposób przygotowywać mapy, ale także je pobrać.

Druga odsłona

Teraz w Polsce dane o przestrzeni gromadzą różne instytucje publiczne i samorządowe – od powiatów po ministerstwa. Zebranie wszystkich, np. dotyczących określonej nieruchomości, wymaga pracy i czasu. Zdarza się, że informacje pozyskane z kilku źródeł są ze sobą sprzeczne. Ma się to zmienić za sprawą dyrektywy INSPIRE. Położyła ona podwaliny pod europejski system wymiany informacji o przestrzeni. Według tych samych zestandaryzowanych zasad mają być gromadzone dane we wszystkich państwach UE. Dyrektywę wdraża do polskiego systemu prawnego ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Na jej podstawie GUGiK prowadzi od 2006 r. rządowy Geoportal (dostępny pod adresem: www.geoportal.gov.pl). W 2011 r. z Geoportalu skorzystało ponad 2 mln użytkowników Geoportal 2 będzie dostępny pod tym samym adresem. Samorządowcy podchodzą sceptycznie do Geoportalu. – Na poziomie samorządowym może zabraknąć środków na wprowadzenie w życie tej dyrektywy – uważa dr Jan Maciej Czajkowski, ekspert Związku Powiatów Polskich. – Od ponad roku bowiem nie ma już funduszy celowych, z których w zasadniczym stopniu była finansowana modernizacja zasobów kartograficznych prowadzonych przez powiaty. Teraz pieniądze na ten cel muszą być zarezerwowane w wydatkach ogólnych w budżetach starostw.

Brakuje środków

Niestety, często są to kwoty niewystarczające nawet na utrzymanie zasobów, nie mówiąc już o ich modernizacji, tak by spełniały wymagania INSPIRE. Według dr. Czajkowskiego wiedza urzędników pracujących w powiatowych ośrodkach geodezyjno-kartograficznych jest niewystarczająca. Niezbędne są nowe szkolenia. Te, które do tej pory organizował GUGiK przy wykorzystaniu środków z UE, nie były bowiem najefektywniejsze. Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl

Przykładowe dane z Geoportalu

- system siatek geograficznych, - nazwy obszarów geograficznych (obszarów, regionów, miejscowości, miast, przedmieść, osiedli), - adresy (nazwy ulic, numery budynków, kod pocztowy), - działki ewidencyjne, - drogi, linie kolejowe, - wodociągi, kanalizacja, - linie energetyczne, hydrograficzne, - obszary chronione (parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natury 2000), - ukształtowanie terenu, - dane geologiczne, ortoobrazy (zdjęcia satelitarne, lotnicze).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA