fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekologiczne pomiary tylko w niektórych laboratoriach

Niedostosowanie się firm korzystających ze środowiska naturalnego do nowych przepisów dotyczących pomiarów grozi wysokimi karami
Prowadzący instalacje oraz użytkownicy urządzeń zanieczyszczających środowisko muszą zapewniać wykonanie pomiarów wielkości emisji (a także innych warunków korzystania ze środowiska). Do niedawna takie pomiary mogli przeprowadzać w różnych laboratoriach, także własnych. Teraz często muszą korzystać z akredytowanych placówek (zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności) lub laboratoriów mających uprawnienia do badań fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach chemicznych.Wprawdzie przedsiębiorcy mieli podlegać tym przepisom właśnie od 1 stycznia 2008 r., ale niedoskonałe regulacje spowodowały, że przynajmniej w teorii podlegają im już od pół roku. O ile jednak zdarzało się do tej pory, że inspektorzy ochrony środowiska łagodniej patrzyli na pomiary z nieakredytowanych pracowni, o tyle od 1 stycznia będą zapewne wymagać pomiarów zgodnie z nowymi przepisami. [b]A nieprzestrzeganie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA