fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stworzysz nowe miejsca pracy, też możesz korzystać z pomocy

Zwolnienie z podatku dochodowego może też przysługiwać w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Jeśli przedsiębiorca wybierze koszty nowych miejsc pracy jako koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, wielkość dopuszczalnej pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Te dwuletnie koszty pracy obejmują koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.Przepisy rozporządzeń strefowych w obecnym brzmieniu dość precyzyjnie określają, w jaki sposób należy ustalać wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy. W praktyce pojawia się jednak wiele wątpliwości związanych z ustaleniem konkretnych kwot.Podstawowa wątpliwość wiąże się z wyliczeniem owych dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Tu przychodzi z pomocą ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA