fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

VAT: jak opodatkować sprzedaż rzeczy przez Internet

Rzeczpospolita
Rozliczenie dochodu z e-handlu zależy od tego, czy jest to transakcja incydentalna, czy w ramach działalności gospodarczej
Przedmiotem sprzedaży incydentalnej/okazjonalnej są zwykle rzeczy, które uprzednio były nabyte na potrzeby własne (osobisty użytek).
Są to najczęściej transakcje sporadyczne, chociaż czasami mogą przybrać większą częstotliwość (np. wyprzedaże garażowe, wyprzedaż kolekcji etc). Czyli cechą charakterystyczną tego rodzaju sprzedaży jest:
• zakup przedmiotu przez sprzedawcę na użytek osobisty,
• brak zamiaru uczynienia ze sprzedaży stałego źródła przychodu,
• niewielka i zmienna częstotliwość nabywania i sprzedaży (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 5 sierpnia 2009 r., I SA/Łd 339/09).
Przykład
Zakup 100 par skarpet w ciągu miesiąca i ich dalsza sprzedaż przez serwis internetowy będą miały raczej znamiona działalności gospodarczej, a nie sprzedaży incydentalnej, ponieważ trudno argumentować, że w tak dużej liczbie były zakupione wyłącznie na użytek osobisty.
Stąd taka transakcja może być traktowana dla celów podatkowych jako sprzedaż, do której będą miały zastosowanie przepisy ustawy o PIT dotyczące dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód z innych źródeł

Należy pamiętać, że przychody ze sprzedaży incydentalnej również mogą podlegać PIT. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT, odpłatne zbycie rzeczy (ruchomości) podlega opodatkowaniu, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku, licząc od miesiąca, w którym zostały zakupione.
Zatem gdy przez Internet z zyskiem sprzedajemy przedmioty przed upływem pół roku od ich zakupu, powstaje dochód opodatkowany progresywną stawką PIT (18, 32 proc.). Ustala się go na takich samych zasadach, jak w przypadku innych transakcji sprzedaży.
Jest nim różnica między przychodem ze sprzedaży (ceną osiągniętą za sprzedawaną rzecz przez Internet) i kosztami uzyskania (czyli ceną, jaką wcześniej zapłaciliśmy, kupując ten przedmiot na internetowej aukcji lub w sklepie oraz innymi kosztami nabycia, takimi jak np. opłata pocztowa). Dochód ten rozlicza się dopiero w rocznym rozliczeniu podatkowym składanym za dany rok na formularzu PIT-36 (jest to dochód z tzw. innych źródeł).
Natomiast jeżeli rzeczy są sprzedawane po upływie półrocznego okresu, obowiązek zapłaty PIT w ogóle nie powstanie.
Przykład
Pan Kowalski kupił okazyjnie buty za 150 zł na własne potrzeby. Okazały się za małe, więc zdecydował się odsprzedać je przez serwis aukcyjny za 250 zł. Do sprzedaży doszło po miesiącu od zakupu.
Z tego tytułu powstanie dochód opodatkowany PIT (w kwocie 100 zł), który należy wykazać w zeznaniu rocznym. Gdyby sprzedaż nastąpiła po pół roku od zakupu, dochód w wysokości 100 zł nie podlegałby opodatkowaniu i nie byłby wykazywany w zeznaniu rocznym.

Działalność gospodarcza

Nabycie przedmiotów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem (czyli zakup dla celów handlowych) może mieć z punktu widzenia przepisów ustawy o PIT znamiona prowadzenia działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 5 pkt 6 ustawy o PIT, przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą rozumiana jest działalność zarobkowa (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa) prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 9 tej ustawy.
Przychód uzyskiwany przez osoby dokonujące sprzedaży przez Internet będzie zatem klasyfikowany jako przychód z działalności gospodarczej, jeśli sprzedaż jest nastawiana na przynoszenie zysku, jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.
Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Przy czym istotne jest to, że nie jest wymagana formalna rejestracja takiej działalności, aby organy podatkowe uznały, że faktycznie jest ona prowadzona (por. pismo Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 listopada 2008 r., ITPB1/415-463/08/MR).

Kilka form do wyboru

Podatnik uzyskujący przychody ze sprzedaży rzeczy przez Internet ma do wyboru kilka form opodatkowania swojej działalności:
• zasady ogólne, czyli skalę podatkową (stawki 18, 32 proc.),
• 19-proc. stawkę liniową,
• ryczałt ewidencjonowany (stawka 3 proc.),
• kartę podatkową.
Gdy zdecyduje się na stawkę liniową, powinien złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze tej formy rozliczania swoich przychodów.
To samo dotyczy wyboru ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej, ale w tym przypadku podatnik powinien spełniać dodatkowo warunki dotyczące np.: wysokości przychodów, rodzaju towaru (w przypadku karty podatkowej w grę wchodzą tylko towary niespożywcze i niewyłączone wprost w ustawie z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Autor jest starszym konsultantem w Dziale Prawnopodatkowym PwC
Więcej w artykule:
Czytaj również:
Zobacz serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA