fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawdź mapę pomocy regionalnej

Żeby prawidłowo ustalić wielkość zwolnienia podatkowego, trzeba wiedzieć, jaka intensywność pomocy jest przewidziana dla inwestycji w danym regionie
Od 1 stycznia 2007 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (DzU nr 190, poz. 1402), maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako procent kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi:- 50 proc. na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;- 40 proc. na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;- 30 proc. na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.Jeśli inwestycja re...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA