fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Wycena gruntów rolnych wywłaszczanych pod drogę - interpretacja ministra infrastruktury

Na zmianie przepisów o wycenie nieruchomości zabieranych pod drogi stracili głównie właściciele działek rolnych i leśnych
Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Zasady wyceny gruntów zabieranych pod drogi budzą wątpliwości prawne. Resort infrastruktury przygotował więc interpretację w tej sprawie
Prawie trzy miesiące temu zmieniły się zasady przygotowywania operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zabrane pod drogi. 26 sierpnia weszła bowiem w życie nowelizacja z 14 lipca 2011 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wycen nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 165, poz. 985). Zmieniła ona m.in. § 36 tego rozporządzenia. Teraz rzeczoznawca majątkowy, przygotowując wycenę, bierze pod  uwagę aktualne przeznaczenie nieruchomości. Jeśli więc jest to ziemia rolna, opiera się na jej rolnym charakterze.
Według rzeczoznawców art. 134 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami reguluje te kwestie inaczej. Przewiduje bowiem, że do ustalenia odszkodowania za nieruchomość zabraną pod uwagę bierze się jej wartość korzystniejszą dla wywłaszczanego. Jeżeli więc wycena przygotowana z uwzględnieniem dotychczasowego przeznaczenia działki jest niższa niż ustalona do celu, na który się wywłaszcza, to stosuje się tę drugą.
Na zmianie przepisów stracili głównie właściciele działek rolnych i leśnych. Rzeczoznawca ma wprawdzie prawo podwyższyć wycenę maksymalnie o 50 proc., ale wprowadzenie tego wskaźnika problemu nie rozwiązuje.
Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) postanowiło wyjaśnić te wątpliwości i przygotowało interpretację przepisów, którą rozesłało do wojewodów wydających decyzje w sprawie odszkodowań za wywłaszczone grunty. Wynika z niej, że § 36 ust. 4 rozporządzenia realizuje jednak zasadę wyrażoną w art. 134 ust. 3 ustawy i pozwala rzeczoznawcy majątkowemu określić wartość rynkową nieruchomości z zastosowaniem zasady korzyści.
Rzeczoznawca bada więc, czy przeznaczenie nieruchomości wycenianej zgodnie z celem wywłaszczenia powoduje zwiększenie jej wartości. Od wyniku tego badania zaś zależeć będzie zastosowanie odpowiedniego sposobu wyceny.
Według ministerstwa nieuzasadniony jest pogląd, że dojdzie do obniżenia odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości rolnych w związku z nowym brzmieniem § 36 rozporządzenia. – Wartość nieruchomości rolnych nie będzie odbiegać od wartości nieruchomości rolnych określonych na podstawie brzmienia § 36 rozporządzenia sprzed 26 sierpnia 2011 r. – zapewnia.
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA