fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Jak ustalić dochód przy przekształceniu spółdzielni w spółkę

Rzeczpospolita
Opodatkowana jest tylko ta część kwot uzyskanych przez członków przekształconej spółdzielni nieuczestniczących w spółce, która przewyższa wartość udziałów lub wkładów ustaloną na dzień ich wniesienia
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 6 października 2011 (IPTPB2/ 415-373/11-3/AKr).
Spółdzielnia pracy zamierza przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 203e – 203x ustawy Prawo spółdzielcze. Powzięła wątpliwość, czy kwota otrzymana przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce podlega opodatkowaniu PIT.
Jej zdaniem nie – do wysokości zwracanego wpisowego wniesionego przez członka spółdzielni pracy, wpłaconych udziałów członkowskich oraz udziałów z podziału nadwyżki bilansowej. Zdaniem spółdzielni tylko nadwyżka ponad te kwoty podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
Izba nie podzieliła tego stanowiska.
Przypomniała, że kwoty otrzymane przez członków spółdzielni pracy nieuczestniczących w przekształconej z tej spółdzielni spółce z o.o. są źródłem przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. Jednak przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni, są wolne od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 tej ustawy.
Izba wskazała, że wartość udziału lub wkładu członka spółdzielni może się zwiększyć w toku członkostwa w spółdzielni. W związku z tym zwrotowi może podlegać kwota wyższa niż wpłacona przez członka spółdzielni za udziały lub tytułem wkładu. W takiej sytuacji zwolniona będzie wyłącznie wartość kwoty uiszczonej przy nabyciu udziałów lub wkładów. Gdy członkowie spółdzielni uzyskają przychód przewyższający poniesione przez nich wydatki na objęcie w niej udziałów, wkładów, opodatkowana zryczałtowanym PIT u każdego z członków spółdzielni będzie nadwyżka przychodu nad tymi wydatkami.
Marcin  SucharKomentuje Marcin Suchar, konsultant w Dziale Prawnopodatkowym PwC
Kwoty otrzymane przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce są przychodem z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT.
Art. 17 ust. 1 pkt 4 w katalogu przychodów z kapitałów pieniężnych wymienia m.in. udział w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są m.in. udziały w spółdzielni, w tym również oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach oraz podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni).
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.Oparcie się wyłącznie na wyżej wspomnianych przepisach prowadziłoby do sytuacji, w której kwoty otrzymane przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce podlegałyby opodatkowaniu nawet wtedy, gdy ich wartość byłaby taka sama jak wartość wniesionych wkładów (udziałów) do tej spółdzielni.
W celu uniknięcia takiej sytuacji ustawodawca wprowadził art. 21 ust. 1 pkt 50, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.
Na gruncie tego przepisu nie jest jasne, czy pojęcie wniesionych udziałów (wkładów) do spółdzielni należy rozumieć szeroko, tj. jako wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały z podziału nadwyżki bilansowej, czy  wąsko, tj. wyłącznie jako kwoty uiszczone przy nabyciu udziałów (wkładów). W analizowanej interpretacji izba zaprezentowała to drugie stanowisko.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA