fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo w firmie

Przełom roku w kadrach i płacach

Gdy kończy się rok i rozpoczyna nowy, na pracodawcach spoczywają określone obowiązki, konieczność dopilnowania pewnych formalności lub terminów. Przedstawiamy najważniejsze z nich
Opisaliśmy wszystkie zmiany, z jakimi zmierzyć się muszą na przełomie roku zatrudnieni w działach kadr i płac. Teraz czas na uzupełniające kalendarium.

Korekta środków funduszu socjalnego

Do końca 2011 r. pracodawcy prowadzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą dokonać ostatecznej korekty środków zgromadzonych na bankowym rachunku funduszu. Robią to, ustalając jeszcze raz całoroczne odpisy na podstawie faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w skali roku z 31 grudnia i porównując ją z odpisami skalkulowanymi według średniego planowanego stanu zatrudnienia na 2011 r.
Jeśli kwota rzeczywistych odpisów socjalnych okaże się wyższa, wartość niedopłaty zakład musi przekazać na konto funduszu. W odwrotnej sytuacji, gdy planowane odpisy okażą się większe od faktycznych, na rachunku funduszu powstanie nadpłata. Zakład będzie mógł ją sobie potrącić pod warunkiem, że 31 grudnia 2011 r. na koncie zfśs będą środki.
Gdy na koniec roku na koncie zfśs pozostaną jakieś kwoty, szef będzie mógł je wydać na cele socjalne w następnym roku, zgodnie z regulaminem zfśs.

Świadczenia urlopowe

Firma, która wypłaca świadczenia urlopowe, może być do tego zobowiązana również w grudniu, gdy pracownicy zechcą wykorzystać urlop wypoczynkowy obejmujący 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Zatrudniony powinien otrzymać pieniądze najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem urlopu. Może się jednak zdarzyć, że wpłyną na jego konto dopiero w styczniu 2012 r. W takiej sytuacji szef wypłaca świadczenie urlopowe na podstawie odpisu socjalnego obowiązującego w mijającym roku kalendarzowym.
Taką samą kwotę wypłaci podwładnemu, który skorzysta z urlopu w 2012 r., odpisy socjalne bowiem mają zostać zamrożone na poziomie tych wiążących w 2011 r. (projekt zmian w ustawach okołobudżetowych). W związku z tym po raz pierwszy w 2012 r. nie będzie problemów z wyrównywaniem świadczeń urlopowych dla zatrudnionych, którzy pójdą na długi urlop wypoczynkowy na początku roku.
W sytuacji jednak, gdyby zatrudniony korzystał z wypoczynku trwającego przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych na przełomie roku i w żadnym roku wypoczynek nie obejmował 14 dni kalendarzowych, w ogóle nie będzie mu przysługiwało świadczenie urlopowe. Warunkiem jego uzyskania jest bowiem skorzystanie z urlopu wypoczynkowego, który w jednym roku kalendarzowym trwa przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Świadczenia chorobowe

Gdy pracownik nieprzerwanie będzie chorował na przełomie roku, a 31 grudnia 2011 r. będzie miał prawo do wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę, to od 1 stycznia nowego roku nadal firma będzie mu wypłacać to samo wynagrodzenie. Ale będzie je musiała liczyć na nowo, na poczet limitu 33/14 dni choroby finansowanej przez szefa w kolejnym roku kalendarzowym.
Jeśli natomiast ciągłe zwolnienie lekarskie przypadnie na przełomie roku, ale za 31 grudnia 2011 r. zatrudniony będzie miał prawo do zasiłku chorobowego finansowanego przez ZUS (wypłacanego bezpośrednio przez ZUS bądź za pośrednictwem firmy), to od 1 stycznia 2012 r. płatnik będzie musiał kontynuować wypłatę do końca nieprzerwanego okresu absencji.
Wystarczy jednak choćby jeden dzień przerwy w chorobie, aby podwładny znów uzyskał prawo do  wynagrodzenia chorobowego płatnego ze środków pracodawcy. Oczywiście trzeba go liczyć na nowo na poczet 33/14 dni należnych w 2012 r.

Kto płaci zasiłki po 31 grudnia

Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca może zyskać albo utracić prawo do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Wszystko zależy od liczby osób, które będzie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada 2011 r. Jeśli będzie ich mniej niż 21, to w 2012 r.  wszystkie zasiłki będzie zatrudnionym w firmie osobom wypłacał ZUS. Przejmie również wypłatę tych świadczeń, które zaczął wypłacać zakład pracy i które przysługują w ciągłości od 2011 r.
Jeśli natomiast firma zgłaszać będzie w ostatnim dniu listopada br. minimum 21 osób do ubezpieczenia chorobowego, to jej obowiązkiem będzie ustalanie prawa i wypłacanie zasiłków przez cały 2012 r. Ale nie będzie to dotyczyć zasiłków, których wypłatę podejmie ZUS jeszcze w 2011 r. Wówczas ZUS będzie kontynuował wypłatę do czasu, aż w niezdolności do pracy będzie przerwa. Firma będzie musiała relizować świadczenia po tej przerwie.

Pamiętać o ZUS IWA

Do 31 stycznia 2012 r. część firm opłacających składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie musiała przekazać do ZUS informację ZUS IWA. Przekazuje w niej informacje, na podstawie których jest ustalana „wypadkowość” w firmie i które jednocześnie wpływają na wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Jednak nie wszyscy płatnicy muszą składać ZUS IWA. Muszą ją złożyć ci, którzy spełnili łącznie następujące warunki:
• będą zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpiaczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. oraz co najmniej jeden dzień w styczniu 2012 r.,
• w 2011 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie co najmniej dziesięć osób,
• 31 grudnia 2011 r. będą wpisani do rejestru REGON.
Nieprzerwane zgłoszenie w ZUS płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe oznacza, że w każdym z miesięcy 2011 r. przynajmniej jedna osoba w firmie podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu. Płatnicy, którzy nie spełnią choćby jednego z powyższych warunków, nie składają ZUS IWA za 2011 r.

Na informacje czeka też GUS

Nowy rok to dla pracodawców także nowe obowiązki statystyczne. W 2012 r. poszczególne sprawozdania składamy w następujących terminach:
• 8 stycznia (IV kwartał 2011 r.), 10 kwietnia, 9 lipca, 8 października: Z-05,
• 16 stycznia: Z-10,
• 18 stycznia: Z-06a (głównie jednostki budżetowe oraz przedsiębiorstwa niezaliczane do sektora przedsiębiorstw),
• 2 lutego: Z-06b (przedsiębiorstwa zaliczane do sektora przedsiębiorstw zobowiązane do złożenia sprawozdania DG-1),
• 11 kwietnia, 11 lipca, 11 października: Z-03 (głównie jednostki budżetowe oraz przedsiębiorstwa niezaliczane do  sektora przedsiębiorstw .
Uwaga! Pracodawcy (zatrudniający powyżej pięciu osób) składają formularze GUS-owskie za pomocą portalu sprawozdawczego https://raport.stat.gov.pl. Firmy, zatrudniające do pięciu osób, mogą wysyłać dokumenty także pocztą.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA