fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Koniunktura w gospodarce gorsza niż przed rokiem

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w listopadzie ukształtował się na poziomie nieznacznie wyższym od odnotowanego przed miesiącem, ale na niższym poziomie niż przed rokiem - wynika z komunikatu GUS
"Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w listopadzie na poziomie nieznacznie wyższym od odnotowanego przed miesiącem, ale niższym niż przed rokiem. Zarówno składniki diagnostyczne jak i prognostyczne wskaźnika kształtują się na poziomie nieznacznie wyższym niż w październiku, choć niższym niż przed rokiem" - napisano w komunikacie.
"W listopadzie na nieznaczną poprawę wskaźnika syntetycznego w stosunku do października wpłynął jego nieznaczny wzrost w przetwórstwie przemysłowym i handlu, przy jednoczesnym niewielkim pogorszeniu w usługach i budownictwie. Dla przetwórstwa przemysłowego wskaźnik przyjął wartość zbliżoną do sygnalizowanej przed rokiem, podczas gdy dla pozostałych rodzajów działalności wskaźniki były niższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku" - dodano.
Metodologia obliczania przez GUS wskaźnika syntetycznego koniunktury gospodarczej dla Polski (Synthetic Indicator - SI) oparta jest na metodologii wskaźnika ESI (Economic Sentiment Indicator - ESI) opracowanego i obliczanego przez Komisję Europejską dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, Strefy Euro i Unii Europejskiej ogółem. Do budowy syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej dla Polski wykorzystywane są wskaźniki proste odnoszące się do wybranych pytań, wyrównane sezonowo, pochodzące z badań koniunktury przemysłu, budownictwa, handlu i usług. Do konstrukcji SI zastosowano następujące wagi: 50 proc. dla przetwórstwa przemysłowego, 6 proc. dla budownictwa, 6 proc. dla handlu, 38 proc. dla usług. Są to zaadoptowane wagi metodologii Komisji Europejskiej wynoszące odpowiednio: 40 proc. dla przemysłu, 30 proc. dla usług, 5 proc. dla budownictwa, 5 proc. dla handlu, 20 proc. dla konsumentów.

Budownictwo

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie spadł w listopadzie do minus 15 z minus 8 w październiku - podał GUS.
Poprawę koniunktury sygnalizuje 11 proc. przedsiębiorstw (13 proc. w październiku), a jej pogorszenie 26 proc. (21 proc. miesiąc wcześniej).
Przedsiębiorcy zgłaszają w listopadzie wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 78 proc. (77 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.).
Zarówno oceny bieżącej sytuacji gospodarczej, jak i prognozy zgłaszane przez wszystkie klasy wielkości badanych jednostek są bardziej negatywne od formułowanych w ubiegłym miesiącu, najbardziej pesymistyczne są te sygnalizowane przez jednostki małe i średnie.

Handel detaliczny

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w listopadzie ukształtował się na poziomie minus 3 wobec minus 2 w październiku - podał GUS.
Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20 proc. (w październiku było to odpowiednio 17 proc. i 19 proc.)
Pozytywnie koniunkturę oceniają tylko przedsiębiorstwa duże, a najbardziej negatywnie - małe jednostki.
Oceny dotyczące sprzedaży są nieco miej pesymistyczne niż miesiąc wcześniej. Utrzymują się negatywne oceny bieżące i prognozy dotyczące regulowania zobowiązań finansowych. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów. Zapowiadane są dalsze redukcje zatrudnienia.
Przedsiębiorstwa sygnalizują szybszy niż miesiąc wcześniej wzrost cen bieżących i przyszłych.

Przetwórstwo przemysłowe

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym pogorszyła się w listopadzie, a wskaźnik ogólnego klimatu spadł do minus 4 z minus 1 w październiku - podał we wtorek GUS.
Wskaźnik listopadowy był też gorszy niż w analogicznych miesiącach ostatnich ośmiu lat.
Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. przedsiębiorstw, a pogorszenie 18 proc. wobec odpowiednio 16 proc. i 17 proc. w poprzednim miesiącu.
"Na ograniczenie portfela zamówień ogółem wpływa spadek zarówno portfela krajowego jak i nieco mniej znaczący, portfela zagranicznego. Wzrost bieżącej produkcji jest wolniejszy niż w październiku. Prognozy w tym zakresie wskazują na możliwość ograniczenia zarówno portfela zamówień jak i produkcji (...) Dyrektorzy planują dalsze redukcje zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieznacznie wolniej niż przewidywano przed miesiącem" - napisano w komunikacie GUS.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA