fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 18 listopada 2011

POMOC DE MINIMIS
• rozporządzenie ministra gospodarki z 29 września w sprawie warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis (DzU nr 221, poz. 1315) Czytaj Poręczenia pomocą de minimis
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
• ustawa  z 18 sierpnia o zmianie ustawy o rzeczniku praw obywatelskich (DzU nr 222, poz. 1320) Czytaj Traktowanie więźniów pod nadzorem
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
• ustawa  z 31 sierpnia o zmianie ustawy o zmianie ustawy z żegludze śródlądowej (DzU nr 222, poz. 1326) Czytaj Do szkolenia żeglarzy niepotrzebny tytuł
NUMIZMATYKA
• dzisiaj wchodzą do obiegu monety  nominalnej wartości 2 zł i 5 zł z serii „Polskie klub piłkarskie" -  Polonia Warszawa  (MP nr 97, poz. 982)
POWODZIE
• ustawa z 16 września o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (DzU nr 234, poz. 1385) Czytaj Pomoc firmom po powodzi
FUNDUSZ DROGOWY
• ustawa z 16 września o zmianie ustawy  o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; (DzU nr 234, poz. 1387)
RZECZNICY UBEZPIECZONYCH I PRAW PACJENTA
•  ustawa z 16 września o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (DzU nr 234, poz. 1388)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA