fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Postępowanie w sprawie karnetów TIR

Jan Bończa-Szabłowski
Prezes UOKiK wszczęła postępowanie antymonopolowe w sprawie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Postępowanie ma wyjaśnić czy Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce może ograniczać konkurencję poprzez różnicowanie opłat za dystrybucję karnetów TIR.
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest największym stowarzyszeniem w branży transportu drogowego w naszym kraju – skupia blisko 4 tysiące podmiotów. Jest jedynym w Polsce dystrybutorem karnetów TIR. Zgodnie z międzynarodową konwencją z 1975 roku jego posiadanie ułatwia międzynarodowy przewóz towarów w transporcie drogowym. Dzięki karnetowi przewoźnik może np. przejechać przez kilka państw bez kontroli celnej. Zrzeszenie wydaje te zaświadczenia na mocy porozumienia z Ministerstwem Finansów, wszystkim podmiotom, którym władze celne nie odmówiły korzystania z procedury TIR.
Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło zróżnicowanie opłaty manipulacyjnej za wydanie karnetu, pobieranej przez Zrzeszenie. Przewoźnicy zagraniczni oraz polscy, którzy nie należą do ZMPD muszą płacić ponad dwukrotnie więcej niż jego członkowie. Taka praktyka ma miejsce od 2001 roku. W trakcie postępowania UOKiK sprawdzi czy ZMPD, wykorzystując fakt, że jest jedynym dystrybutorem karnetów TIR, ogranicza konkurencję pomiędzy przewoźnikami, dyskryminując podmioty będące poza jego strukturami.
W ostatnim czasie wydane zostały już trzy decyzje dotyczące innych branżowych związków przedsiębiorców. Niedozwoloną praktykę stosowała Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości,Polski Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego oraz Stowarzyszenia Przewodników Świętokrzyskich. SPŚ naruszyło zbiorowe interesy konsumentów stosując  postanowienia wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych oraz niezgodne z ustawą o usługach turystycznych. Stowarzyszenie m.in. przyznało sobie prawo do podwyższenia ceny usług turystycznych w przypadkach nieprzewidzianych przez prawo.
 
Więcej w serwisie:
Źródło: UOKiK
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA