fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Nauczyciele: Jakie kwalifikacje będą wymagane od nauczycieli szkół artystycznych

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Obowiązują nowe wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół artystycznych
Jutro wejdą w życie przepisy na nowo określające kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.
Określiły też sytuacje, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Przepisy dotyczą m.in. szkół plastycznych i muzycznych.
Nowe wymagania nie będą pozbawiały prawa do nauczania danego przedmiotu. Zgodnie z nowymi przepisami nauczyciele, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowają kompetencje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki. Zasada ta będzie także dotyczyć nauczycieli, którzy byli zwolnieni z wymagań kwalifikacyjnych na podstawie dotychczasowych przepisów.
Jutro wejdzie w życie także rozporządzenie dotyczące organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych. Określa tematykę konkursów oraz zasady organizacji olimpiad przedmiotowych i powoływania komisji oceniających. Konkursy w roku szkolnym 2011/2012 będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.
Podstawa prawna:
- rozporządzenia ministra kultury z 28 września i 4 października 2011 r. (DzU nr 224, poz. 1345 i poz. 1346)
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA