fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

PIT: Jak rozliczyć piknik dla pracowników finansowany z zfśs

www.sxc.hu
Zatrudnieni biorący udział w imprezie finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnieni z podatku do 380 zł rocznie. Emerytom przysługuje wyższy limit - 2280 zł
Uznał tak w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (numer interpretacji IPTPB2/415-388/11-2/DS).
Z pytaniem zwróciła się szkoła, która jako pracodawca zorganizowała piknik sportowo-rekreacyjny dla swoich pracowników (44 osoby) i emerytów (23 osoby). Impreza została z całości sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Miała charakter masowy i nie była skierowana imiennie do konkretnych osób. Wysokość kosztów została ustalona w sposób zryczałtowany, niezależnie od liczby uczestników. Szkoła wyjaśnia, że nie może ustalić, kto i w jakim zakresie korzystał z proponowanych atrakcji. Pyta, czy w tej sytuacji uczestnicy wyjazdu osiągnęli przychód podlegający opodatkowaniu.
Dyrektor IS zaznaczył na wstępie, że o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania z oferowanych przez pracodawcę spotkań integracyjnych, lecz samo otrzymanie przez pracownika możliwości uczestnictwa w takim spotkaniu. Ponadto istnieje możliwość zindywidualizowania tych świadczeń, gdyż pracodawca jest w stanie określić, którzy pracownicy i emeryci brali udział w imprezie. Oznacza to, że mają przychód podlegający opodatkowaniu, ale mogą skorzystać ze zwolnień.
Dyrektor IS przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do wysokości nieprzekraczającej 380 zł w roku podatkowym.
W art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT przewidziano z kolei zwolnienie dla świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym do 2280 zł w roku podatkowym.
Oznacza to, że pracownicy szkoły biorący udział w imprezie mają z tego tytułu przychód, który jest zwolniony z PIT do wysokości 380 zł. Limit ten obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego. Od nadwyżki ponad 380 zł szkoła powinna naliczyć im podatek dochodowy.
Wyższy limit zwolnienia - do 2280 zł rocznie - przysługuje natomiast emerytom. Od nadwyżki wnioskodawca powinien pobrać 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.
Zobacz także:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA