fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 3 listopada 2011

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
•  ustawa z 19 sierpnia 2011 r.o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego (DzU nr 209, poz. 1244) - więcej "Ułatwienia dla organizacji pozarządowych"
AUSCHWITZ-BIRKENAU
• ustawa z 18 sierpnia  o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego (DzU nr 224, poz. 1336)
RATYFIKACJE
• ustawa  z 30 sierpnia  o zmianie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu 29 kwietnia 2008 r. (DzU nr 224, poz. 1339)
OCHRONA ŚRODOWISKA
• ustawa z 31 sierpnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU nr 224, poz. 1341)
ZEZWOLENIA
• rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 4 października w sprawie zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (zmiana) (DzU nr 224, poz. 1343)
STREFY EKONOMICZNE
• rozporządzenie ministra gospodarki z 3 października w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zmiana) (DzU nr 224, poz. 1344)
NAUCZYCIELE
• rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 28 września w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (DzU nr 224, poz. 1345) - zobacz "Kto będzie uczył artystów"
KONKURSY, OLIMPIADY
• rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 4 października  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (DzU nr 224, poz. 1346)
WETERYNARIA
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 września w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (DzU nr 224, poz. 1347) - więcej "Elektroniczna książka zdrowia dla psa i kota"
JĘZYK POLSKI
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z  29 września w sprawie   wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy (zmiana) (DzU nr 224, poz. 1349)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA