fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Rezerwowa lista rankingowa ważna przez rok

www.sxc.hu
Konkurs na asystenta prokuratora musi zostać ogłoszony dwa miesiące przed jego terminem
Minister sprawiedliwości zmienia zasady jego przeprowadzenia. Do zgłoszenia od tego roku trzeba będzie dołączyć dyplom ukończenia aplikacji ogólnej.
Po sprawdzeniu wymagań formalnych powstanie lista kandydatów dopuszczonych do konkursu. Zakwalifikowani staną przed komisją składającą się z maksymalnie pięciu prokuratorów. Konkurs odbywa się w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części: testu (36 pytań jednokrotnego wyboru z prawa karnego materialnego, procesowego i konstytucyjnego) oraz dwóch kazusów (opracowanie uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze).
Konkurs trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę. Wyjść z sali można tylko w wyjątkowych sytuacjach. Prace oznacza się indywidualnym kodem. Każda jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Za prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 pkt. Kazusy ocenia w skali od 0 do 6 pkt. Na pracę w zawodzie asystenta prokuratora mogą liczyć kandydaci, którzy uzyskają z części testowej konkursu co najmniej 28 pkt, a z kazusów co najmniej 8 pkt. Gdy liczba punktów jest równa, decyduje głos przewodniczącego komisji. Rezerwowa lista kandydatów będzie ważna przez rok od rozstrzygnięcia konkursu. Jeśli żaden z kandydatów nie osiągnie wymaganego minimum, przeprowadzony zostanie kolejny konkurs. Podstawa prawna: rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora   DzU nr 210, poz. 1257
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA