fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Kto oprócz policji założy niebieską kartę

www.sxc.hu
Wystarczy wypełnić formularz i rusza specjalna procedura działania przeciw przemocy w rodzinie
18 października 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów, w którym określono nową procedurę niebieskiej karty oraz wzory jej formularza. Nowe zasady stosowania procedury opieki nad osobą dotkniętą przemocą zakładają, że jej druk będą mogli wypełniać oprócz policji i pracowników socjalnych także przedstawiciele oświaty i służby zdrowia. Następnie będzie ona przekazywana do gminnego zespołu interdyscyplinarnego, który ma koordynować pomoc udzielaną ofiarom przemocy w rodzinie.
Interwencja to pierwszy i podstawowy krok w procesie pomagania, jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie. Potem interweniującego (przedstawiciela pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia) czeka rozmowa z osobą pokrzywdzoną. Jeśli przemoc dotyczy dziecka, w spotkaniu powinni wziąć udział rodzice lub opiekunowie. A kiedy tylko jest to możliwe, także psycholog.
Wszystko (a więc uruchomienie procedury opieki) zaczyna się od wypełnienia części A formularza niebieskiej karty. Kiedy trafi on do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, dochodzi do spotkania grupy roboczej i rozpoczyna się analiza sytuacji rodziny.
Bardzo istotne jest, że nie ma możliwości wycofania ani zmiany informacji zawartych w części A nawet na wniosek osoby pokrzywdzonej.
Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych. Może ona dotykać także innych wspólnie mieszkających lub gospodarujących, w szczególności narażając ich na niebezpieczeństwo utraty życia czy zdrowia.
Jak może działać policjant? Rozpoczyna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie już podczas interwencji domowej. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, powinien wezwać pogotowie ratunkowe. Musi zapewnić bezpieczeństwo ofiarom, w razie potrzeby stosuje zatrzymanie sprawcy.
Policjant w miarę możliwości przeprowadza również rozmowę ze sprawcą przestępstwa. Poucza go o odpowiedzialności karnej za znęcanie się nad członkiem rodziny lub domownikiem.
Podstawa prawna:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA