fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Interpretacje ogólne podatków lokalnych

www.sxc.hu
Resort finansów ujednolici stosowanie przepisów podatkowych przez samorządy. Sytuacja rozliczających się z gminami wcale nie musi się polepszyć
Podatnicy niepewni przepisów mogą złożyć wniosek o ich urzędową interpretację. W całym kraju jest tylko pięć ośrodków wydających w imieniu ministra finansów takie rozstrzygnięcia, co ma zapewnić jednolitość udzielanych wyjaśnień. Centralizacja nie dotyczy jednak przepisów o podatkach lokalnych. W sprawie tych danin interpretacje wydają organy gmin, których w kraju jest około 2,5 tys.
– Prowadzi to do wielu rozbieżności, szczególnie uciążliwych dla podatników, którzy mają nieruchomości na terenie wielu gmin – mówi Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, menedżer w Ernst & Young. – Moim zdaniem pozostawienie interpretacji przepisów o podatkach lokalnych gminom to błąd – ocenia Piotr Kwaśny, doradca podatkowy, menedżer w Alma Consulting Group. – Co prawda samorządy lokalne powinny mieć, i mają, swoje kompetencje, np. ustalają stawki podatku i zwolnienia w podatku od nieruchomości, który stanowi istotny element ich budżetu, ale przepisy o tym, jak kwalifikować poszczególne grupy gruntów, budynków i budowli, powinny być interpretowane wszędzie w taki sam sposób – tłumaczy.
Po zmianie ordynacji podatkowej (wprowadza ją czekająca na podpis prezydenta tzw. ustawa deregulacyjna bis) rozbieżności ma rozstrzygać minister finansów. Zmieniony art. 14a ordynacji obliguje ministra do wydania interpretacji ogólnej na wniosek podatnika, który wykaże niejednolite stosowanie przepisów w decyzjach, postanowieniach lub interpretacjach wydanych przez organy podatkowe. „Przesłanki będą spełnione, gdy w takich samych stanach faktycznych i prawnych dwa różne organy podatkowe wydadzą dwie różne interpretacje indywidualne" – wyjaśnia ministerstwo. Potwierdza też, że dotyczy to również podatku od nieruchomości. – Dotychczas jedynie odpowiedzi na interpelacje poselskie pokazywały, jak przepisy o podatkach lokalnych rozumie minister finansów – mówi Piotr Kwaśny. Nie zastępowały one jednak interpretacji, bo nie dają podatnikom żadnej ochrony. Mimo że minister ma takie uprawnienia, dotychczas nie wydał ani jednej interpretacji ogólnej dotyczącej podatków lokalnych. Teraz będzie musiał zadecydować, która z rozbieżnych interpretacji jest poprawna. – Dotychczas zawsze zostawiał pełną autonomię gminom i to podejście może się nie zmienić. Przez to możliwe jest, że będzie przyznawał rację organom wydającym rozstrzygnięcia korzystne z perspektywy wpływów budżetu gminy – ocenia Michał Nielepkowicz. Odrębnym wątkiem jest to, że minister nie zmieniał interpretacji organów samorządowych, choć może to zrobić z własnej inicjatywy, jeśli uzna je za błędne. – Jeśli tak jak w podanym przykładzie podatnik przedstawi dwa stanowiska i minister uzna jedno z nich za prawidłowe, to wydaje się, że naturalną konsekwencją będzie zmiana drugiego – ostrzega ekspert Ernst & Young.

Sam wniosek nie wystarczy

Według nowych przepisów minister finansów będzie wydawał interpretację ogólną, gdy wnioskodawca wykaże rozbieżności w stosowaniu przepisów, wskazując konkretne decyzje, postanowienia lub interpretacje indywidualne, wydawane przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej. masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.maj@rp.pl

Wniosek nie będzie rozpatrzony, gdy:

- przywołane rozstrzygnięcia będą dotyczyć innych stanów faktycznych lub będą wydane pod rządami innych przepisów; - będzie już istnieć interpretacja ogólna niejasnych regulacji; - w dniu złożenia wniosku będzie, w związku z przytoczonymi w nim przykładami, toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrolne albo podatnik wniesie od postanowienia lub decyzji zażalenie lub odwołanie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA