fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lepsze warunki działania dla rad pracowniczych w przedsiębiorstwach

Działania rady pracowników ma finansować firma, a jej członkowie powinni mieć większą ochronę przed zwolnieniem
Instytut Spraw Obywatelskich przygotowuje nowelizację ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550).– Z naszych doświadczeń, zdobytych w czasie szkoleń organizowanych dla członków rad pracowniczych wynika wyraźnie, że obecne przepisy skutecznie blokują udział i wpływ załogi na życie firmy i utrudniają konsultowanie z nią najważniejszych spraw. Polska ustawa przenosi wprawdzie na nasz grunt rozwiązania wprost z unijnej dyrektywy, ale wiele jej jednoznacznych i propracowniczych zapisów zostało przetłumaczonych na język polski w sposób niejasny lub zaciemniający kompetencje rady. Doświadczenia osób, działających na co dzień w radach, pomogą nam stworzyć projekt nowelizacji, która sprawi, że ta forma aktywności załogi uzyska należny jej status – mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.Myśli się więc o tym, by zmienić zakres spraw, jakie mają być poddawane konsultacji z ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA