fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mętlik w sprawie bonusów trwa

Podatnicy przyznający kontrahentom premie pieniężne obawiają się, że od przyszłego roku nie będą odliczać od nich VAT, mimo że zapłacili całą kwotę wynikającą z faktury. Winą obarczają urzędników wydających interpretacje sprzeczne z wyrokami sądów
Przyczyną obaw przedsiębiorców jest brak jasnego stanowiska ministra finansów co do tego, czy bonusy podlegają VAT, czy też są z niego wyłączone.Panuje bałagan, którego MF z niezrozumiałych dla podatników powodów nie chce uporządkować. Nakłada się na to wchodząca w życie 1 stycznia 2008 r. zmiana przepisów, która wyklucza prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur za czynności nieobjęte podatkiem lub z niego zwolnione.Obecnie nabywca może odliczyć VAT z faktury dokumentującej transakcje zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu, jeżeli tylko zapłacił dostawcy całą należność. Od 1 stycznia 2008 r., w związku ze zmianą art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, takiej możliwości nie będzie. Jednocześnie dostawca, który wykaże VAT mimo braku takiego obowiązku, będzie musiał go zapłacić. Zmiana ta szczególnie dotknie podatników rozliczających się z tzw. premii pieniężnych (bonusów). Jeśli bowiem dzisiaj podmiot np. udzielający pożyczki wystawi ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA