fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co z podatkami, gdy kontrahent nie płaci

Przedsiębiorca, któremu kontrahent nie płaci za towar czy usługę, ma spory problem. Nie tylko stracił na transakcji, ale musi też zapłacić podatek
Dlaczego brak zapłaty powoduje problemy podatkowe? Otóż gdy przedsiębiorca osiąga przychody z działalności gospodarczej, co do zasady oblicza podatek od przychodu należnego, w oderwaniu od faktycznej zapłaty. Jeśli więc firma może żądać zapłaty od kontrahenta, to powinna też wykazać przychód, niezależnie od tego, czy pieniądze wpłynęły (bądź też strony rozliczyły się w inny sposób, np. w drodze kompensaty). Na powstanie tego przychodu nie ma również wpływu np. to, że przedsiębiorca odroczy swojemu kontrahentowi termin płatności lub też w ogóle rezygnuje z otrzymania należności.Takie zasady opodatkowania zapewniają stałe zasilanie budżetu państwa, niezależnie od trudności płatniczych, jakie mogą mieć przedsiębiorcy.Memoriałową zasadę rozpoznawania przychodów przyjmuje również ustawa o rachunkowości. Chodzi o to, aby przypisać poszczególnym okresom związane z nimi przychody i koszty w oderwaniu od rzeczywistych wpływów i wypływów ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA