fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Wygrane w zakładach wzajemnych przez Internet bez tajemnic

www.sxc.hu
Sprawdzany będzie rejestr osób wchodzących do kasyn i salonów gry bingo pieniężne oraz gier na automatach
Minister finansów chce dopisać rejestr gości do listy dokumentów mających znaczenie podczas kontroli sprawdzającej zgodność prowadzonej działalności, czyli urządzania i prowadzenia gier hazardowych, z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem.
Projekt rozporządzenia w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną dotyczących urządzania i prowadzenia gier hazardowych zmienia dotychczasowe przepisy w tym zakresie. Tego wymaga nowelizacja ustawy o grach hazardowych oraz innych ustaw, która weszła w życie 14 lipca tego roku (DzU z 2011 r. nr 134, poz. 779). To w niej wprowadzono m.in. obowiązek rejestracji gości we wszystkich ośrodkach gier.
Na liście dokumentów mających znaczenie dla kontroli znajdą się także te istotne dla kontroli loterii fantowej i gry bingo fantowe o wartości puli wygranych nieprzekraczającej obecnie 3394,58 zł. Jest to tzw. kwota bazowa, o której mówi art. 70 ustawy o grach hazardowych, równa kwocie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale roku poprzedniego (dziś  w II kwartale 2010 r.).
Dokumentami tymi mają być zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe oraz oświadczenie osoby nadzorującej i osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów dotyczących tych loterii lub gry bingo.
Projekt MF przewiduje ponadto rozszerzenie zakresu informacji sporządzanych na temat zakładów wzajemnych dla naczelników urzędów celnych o dane związane z zawieraniem zakładów wzajemnych przez Internet.
Podmioty urządzające zakłady wzajemne przez Internet będą miały obowiązek przesyłania informacji o wpłatach, wypłaconych lub wydanych wygranych naczelnikowi urzędu celnego właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu. Do przekazywania zaś informacji o wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeniach o uzyskanych wygranych właściwym pozostanie naczelnik UC obejmującego terytorialnym zasięgiem działania miejsce wykonywania czynności (np. wystawiania imiennych zaświadczeń o wygranej).
Według ministerstwa takie rozwiązanie pozwoli na powiązanie ewentualnych kontroli z miejscem wykonywania czynności. Informacje o sumie wpłat, sumie wypłaconych i wydanych wygranych w sieci mają być przesyłane w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą.
etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA