fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Wspólnota podatnikiem VAT przy rozliczaniu mediów

www.sxc.hu
Jeśli wspólnota mieszkaniowa nabywa towary lub usługi, takie prąd, ciepło, wywóz śmieci na rzecz właścicieli poszczególnych lokali, to może wystawiać im faktury VAT za odsprzedaż
Tak wynika z ogólnej interpretacji Ministra Finansów z 21 czerwca 2011 r. (PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571) dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe. Interpretacja uwzględnia stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekł w marcu 2011 r., że właściciele mogą się domagać od wspólnot faktur za zużywane w ich mieszkaniach lub lokalach użytkowych media.
Minister stwierdził, że w rozliczeniach umów za dostawę mediów do budynku wspólnota mieszkaniowa występuje w podwójnej roli: w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną jest ostatecznym konsumentem, a gdy nabywa towary i usługi na potrzeby poszczególnych lokali, działa jako podatnik VAT.
Jak to wygląda w praktyce?
Zarząd lub zarządca wspólnoty zawiera umowy z dostawcami energii elektrycznej, cieplnej, wody czy wywozu nieczystości do budynku jako całości. Właściciele poszczególnych lokali nie mają odrębnych umów na dostawy do swoich lokali. Dostawca wystawia jedną fakturę VAT na wspólnotę mieszkaniową, a ta z kolei rozlicza z członkami wspólnoty koszty zużycia prądu, ciepła czy wody  w nieruchomości wspólnej (np. na korytarzach, we wspólnych pomieszczeniach itp.) oraz koszty zużycia w poszczególnych lokalach będących przedmiotem odrębnej własności.
Finansowanie dostaw mediów do nieruchomości wspólnej odbywa się w formie comiesięcznych zaliczek uiszczanych przez właścicieli lokali proporcjonalnie do wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej (na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali). Natomiast rozliczenie kosztów zużycia w poszczególnych lokalach powinno odbywać się na podstawie regulaminu rozliczeń uwzględniającego liczbę mieszkańców, wskazania liczników, położenie lokalu w bryle budynku itp. Ważne, że w opłaty za zużycie w lokalach nie może być wkalkulowane wynagrodzenia z tytułu kosztów zarządu, gdyż nie dotyczą one nieruchomości wspólnej.
Minister potwierdził, iż wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, może być podatnikiem VAT. Gdy nabywa towary i usługi dla celów nieruchomości wspólnej, to nie świadczy na rzecz właścicieli odrębnych lokali żadnych czynności opodatkowanych VAT. W takiej sytuacji brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami.
Inaczej jest wtedy, gdy wspólnota nabywa towary i usługi celem zaopatrzenia poszczególnych lokali. Czyni to w swoim imieniu, ale na rzecz właścicieli poszczególnych lokali. Zdaniem Ministra Finansów zakupując towary i usługi, które następnie przyporządkowuje poszczególnym lokalom, wspólnota dokonuje ich odsprzedaży. W takiej sytuacji do rozliczania wydatków z tytułu zakupu, trzeba stosować przepisy o podatku od towarów i usług. Jeśli wspólnota nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, to dokonywane przez nią czynności w zakresie odsprzedaży powinny być dokumentowane fakturami, wystawianymi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisach  wykonawczych.
Przypomnijmy, że już kiedyś minister finansów prezentował stanowisko w tej samej sprawie. W interpretacji nr PP1-811/912/03/JW z 23 grudnia 2003 r.  uznał jednak, iż brak jest uzasadnienia do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami, również jeżeli dotyczy to wyodrębnionych lokali a nie części wspólnej.
Niejednolite było stanowisko sądów administracyjnych. W 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (sygn. I SA/Rz 803/08) oddalił zaskarżoną przez wspólnotę interpretację fiskusa, że podział kosztów utrzymania lokali użytkowych przez wspólnotę nie jest obrotem. Natomiast  10 marca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I FSK 423/10) orzekł, że jeśli  wspólnota tylko pośredniczy w zakupie mediów, to dokonuje świadczenia usług w rozumieniu przepisów o VAT. W takiej sytuacji musi wystawiać właścicielom lokali  faktury za zużywane w ich mieszkaniach media.
Czytaj też:
 
Zobacz:
 
Interpretacje podatkowe » Wspólnoty mieszkaniowe
 
 
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA