fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

MP Nr 45 z 13 czerwca 2011

Uchwały (poz. 491 – 503):
- Sejmu RP z 13 i 27 maja w sprawie:
– uznania projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (KOM(2011)121 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości,
– wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
- Senatu RP, dwie z 26 maja:
– w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy,
– z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce.
- Rady Ministrów nr 80 – 87, wszystkie z 27 maja, zmieniające uchwały w sprawie zakresu i warunków dofinansowania na lata 2007 – 2013 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa: Mazowieckiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego, Opolskiego i Śląskiego.
- Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 27 maja zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu NBP; weszła w życie 13 czerwca.
Zarządzenia (poz. 504 – 505):
- prezesa Rady Ministrów nr 35 z 9 czerwca zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności; 13 czerwca,
- ministra gospodarki z 24 maja zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar; 28 czerwca.
Obwieszczenia (poz. 506 – 510):
- ministra obrony narodowej z 31 maja w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
- ministra pracy i polityki społecznej z 2 czerwca w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za kwartał 2011 r.
- ministra sprawiedliwości z 30 maja o wolnym stanowisku komornika sądowego,
- prezesa GUS z 26 i 30 maja w sprawie:
– wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za kwartał 2011 r.,
– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2011 r.
Komunikat nr 6/2011(DOKE) (poz. 511) prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Zobacz treść M.P. Nr 46
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA