fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Pracodawcy oceniają uczelnie

Ruszyła druga edycja projektu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, który ma określić stopień dopasowania oferty kształcenia polskich uczelni do potrzeb rynku pracy oraz ocenić kompetencje absolwentów szkół wyższych przez pryzmat zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców.
Do 26 sierpnia uczelnie, studenci, absolwenci i pracodawcy mogą wypełniać w Internecie ankiety, na podstawie których w połowie września opublikowany zostanie raport podsumowujący wyniki badania oraz ranking uczelni wyższych. Na podstawie rankingu wyłoniona zostanie grupa uczelni, którym zostanie nadany tytuł honorowy Uczelnia Przyjazna Pracodawcom. – Tytuł ma wyróżniać szkoły wyższe, które „dostarczają" na rynek pracy odpowiednio przygotowanych absolwentów i mają istotny udział w budowaniu przewagi konkurencyjnej i pozycji rynkowej przedsiębiorstw – mówi Michał Rzepnikowski, koordynator projektu z firmy eDialog.
Udział w badaniu jest bezpłatny. – Ma ono wskazać uczelniom, jak kształcić studentów, by po studiach było im łatwiej na rynku pracy. Ważny jest także głos pracodawców, którzy będą mogli zatrudniać absolwentów dobrze wykształconych, z odpowiednimi kwalifikacjami. A to przełoży się na zmniejszenie kosztów szkoleń i zwiększenie efektywności – mówi koordynator.
Od uczelni organizatorzy oczekują wypełnienia ankiety, umieszczenia na stronach internetowych informacji o badaniu, zmotywowania studentów i absolwentów oraz współpracujących ze szkołami pracodawców do wypełniania adresowanych do nich ankiet. – Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut. Zainteresowanie jest spore, przez pierwsze trzy tygodnie od rozpoczęcia projektu wpłynęło tyle samo ankiet co w pierwszej edycji badania – dodaje Michał Rzepnikowski.
Do projektu przystąpiło już wiele uczelni, m.in. Uniwersytet Śląski. – Projekt ma się przyczynić do zapewnienia studentom i absolwentom możliwie najlepszego startu na rynku pracy, dlatego warto wziąć w nim udział i wypełnić ankietę – mówi dr Magdalena Ochwat, rzecznik Uniwersytetu Śląskiego.
W drugiej dekadzie października odbędzie się konferencja podsumowująca projekt, podczas której wyróżnione uczelnie otrzymają statuetki. W zeszłym roku trafiły one do Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zeszłoroczne badanie pokazało, że dla pracodawców przy zatrudnianiu pracownika najważniejsze są wiedza i umiejętności kandydata na konkretne stanowisko, to zaś jaką uczelnię ukończył pracownik, jest sprawą drugorzędną. Pracodawcy oceniali także przygotowanie teoretyczne absolwentów uczelni. W skali od 1 do 10 szkoły dostały notę 7,4 za przygotowanie teoretyczne i tylko 5,76 za praktyczne. Zdaniem szefów firm największy deficyt umiejętności występuje właśnie w łączeniu teorii z praktyką, dlatego szkoły wyższe powinny położyć nacisk na praktykę. Nie jest to możliwe bez współpracy uczelni z firmami, a powinna ona polegać m.in. na umożliwieniu studentom zdobywania doświadczenia i umiejętności w ramach staży lub praktyk.
Projekt został objęty patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wsparcia udzielają także: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PRom.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA