fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rankingi

Wyróżnieni za wielkie serce

Wyróżnienie w kategorii pro bono otrzymała kancelaria Gide Loyrette Nouel. Na zdjęciu Robert Jędrzejczyk, Ewa Opalińska, Maciej Grela
Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
W tym roku pierwsze miejsce w kategorii pro bono przyznaliśmy kancelarii Gide Loyrette Nouel
Wraz z Centrum Pro Bono już po raz trzeci w historii rankingu „Rz" wyróżniliśmy firmę, która nieodpłatnie świadczy doradztwo podatkowe na rzecz potrzebujących go osób, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Tę część ankiety wypełniło 19 z 62 firm biorących udział w naszym zestawieniu.
Za działalność pro bono uznaliśmy bezpłatną pomoc polegającą na świadczeniu doradztwa podatkowego osobom i instytucjom, których sytuacja osobista lub status organizacji non profit nie pozwala na to, aby stać się klientem danej firmy na zasadach komercyjnych. W praktyce oznacza to bezpłatną pomoc osobom najuboższym lub w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego.
W tej części rankingu ważna była liczba spraw podjętych przez daną kancelarię na rzecz dobra publicznego oraz czas poświęcony nieodpłatnej działalności w stosunku do wielkości zespołu doradców podatkowych i potencjału danej firmy w tym zakresie.

Wyróżnieni za zaangażowanie

W tym roku za działalność pro bono zdecydowaliśmy się nagrodzić kancelarię Gide Loyrette Nouel. To nie pierwsze laury dla GLN, która w 2009 r. zdobyła już wyróżnienie w tej kategorii w organizowanym przez „Rz" rankingu kancelarii prawniczych.
Doceniliśmy przede wszystkim ogromne zaangażowanie kancelarii w zwolnienie z VAT bezpłatnych porad prawnych. Maciejowi Greli udało się uzyskać korzystny wyrok NSA, zgodnie z którym nieodpłatne świadczenie usług pro bono nie powinno być opodatkowane. Upowszechnienie tego stanowiska byłoby bardzo ważnym rozwiązaniem o charakterze systemowym, gdyż przepisy podatkowe są ogromną barierą w świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce.
Doceniliśmy też różnorodność akcji podejmowanych przez Gide Loyrette Nouel. Bardzo ważna była codzienna praca doradców podatkowych kancelarii na  rzecz kilku organizacji pozarządowych, w tym Polskiej Akcji Humanitarnej, której GLN pomaga m.in. w bieżących sprawach podatkowych i podatkowo-celnych.
Z kolei Fundacja Kocialandii i Liga Kobiet Polskich uzyskały dzięki GLN pomoc publiczną, co pozwoliło kontynuować ich działalność. Ewa Opalińska i Maciej Grela z GLN na bieżąco udzielają też porad podatkowych Fundacji Międzynarodowy Ruch na  Rzecz Zwierząt Viva!, ostatnio w kwestiach akcyzy na wyroby futerkowe.
Opisane sprawy, włącznie z wyrokiem NSA, GLN podjęła we współpracy z Centrum Pro Bono, programem zapewniającym kancelariom dostęp do  spraw zgłaszanych przez instytucje non profit.
Zdecydowaliśmy się też wyróżnić bardzo interesującą inicjatywę krakowskiej kancelarii Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czarnecki, która brała udział w akcji Pomoc Podatkowa dla Powodzian, zorganizowanej pod szyldem Stowarzyszenia Podatników w Polsce. Doradcy z kancelarii przez prawie trzy miesiące byli zaangażowani w codzienne dyżury infolinii telefonicznej, uruchomionej tuż po powodziach w 2010 r.
Poszkodowani mogli uzyskać porady dotyczące rozliczenia z urzędami skarbowymi i ZUS w trudnej sytuacji. Była to w szczególności pomoc przy sporządzaniu pism dotyczących odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zobowiązań w całości oraz rozliczenia strat.

Rozwiązania systemowe

Doceniliśmy też aktywność prospołeczną firmy PricewaterhouseCoopers, której przyznaliśmy wyróżnienie za działalność pro bono w ubiegłym roku. Doradcy z PwC udzielali porad osobom potrzebującym wsparcia, a także pomagali wypracowywać zmiany systemowe znoszące istniejące bariery dla dobroczynności.
Do tej drugiej grupy należy zaliczyć rozwiązania w zakresie kwot przekazywanych za pomocą wiadomości tekstowych. Początkiem tej akcji było utworzenie przez 20 największych organizacji dobroczynnych koalicji „Charytatywny SMS bez VAT". Zespół doradców podatkowych PwC wspierał członków koalicji we wprowadzeniu zmian w przepisach o podatku VAT.
Obecnie, mimo występujących na początku trudności technicznych, większość kwot przekazywanych esemesem trafia w całości do potrzebujących bez pomniejszania o VAT. Wyjątkiem są wiadomości wysyłane z tzw. telefonów na kartę.
Doradcy z PwC współpracowali też z Forum Darczyńców przy stworzeniu raportu dotyczącego podatkowych barier dla dobroczynności w części dotyczącej m.in. darowizny żywności.
Szkoda, że w naszym rankingu nie wzięła udziału poznańska kancelaria Skoczyński Wachowiak Strykowski, która we współpracy z organizacjami non profit przygotowała listę postulatów zniesienia barier podatkowych dla organizacji pozarządowych. Na liście, która została przedstawiona parlamentowi i Ministerstwu Finansów, znalazło się 12 propozycji ważnych zmian przepisów.

Różnorodność projektów

Nie można też pominąć innych firm i kancelarii, które wzięły udział w tej części rankingu. Na uwagę zasługuje duża aktywność Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz z Bydgoszczy, która brała udział w corocznej akcji Doradcy Podatnikom, pomagając przy wypełnianiu zeznań osobom starszym i niezamożnym.
Właściciel kancelarii pomagał też osobom w szczególnej sytuacji zdrowotnej i materialnej, prowadząc bez wynagrodzenia ich sprawy przed organami administracji publicznej i sądami. Także inne działania, jak m.in. udział w akcji UNICEF „Szkoły dla Afryki", polegającej na  zbiórce pieniędzy dla dzieci z  tego kontynentu, świadczy o  odpowiedzialności społecznej doradców z tej kancelarii.
W świadczenie bezpłatnej pomocy angażowały się także duże kancelarie. Doradcy z DLA Piper udzielali porad prawnych m.in. Fundacji Rodzin Adopcyjnych i Fundacji Smiling Faces. Kancelaria CMS Cameron McKenna pomagała Fundacji Spełnionych Marzeń w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych i prawnych. Zespół podatkowy Linklaters wspierał Mazowiecką Fundację Rodzin Zastępczych oraz Fundację Run For Life.
Kancelaria White & Case prowadzi doradztwo podatkowe związane z bieżącą działalnością Polskiej Akcji Humanitarnej. Wspiera też założoną w Nowym Jorku w 1925 roku Fundację Kościuszkowską.
Firma Deloitte udzielała konsultacji Muzeum Historii Żydów w zakresie podatku PIT oraz ubezpieczeń społecznych i kwestii zatrudnienia z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych.
Miejmy nadzieję, że działalność pro bono będzie stawać się coraz popularniejsza wśród podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego.
KomentujeJulia Kluczyńska, koordynatorka programu Centrum Pro Bono
Pozytywnie oceniam, że jedna trzecia firm i kancelarii biorących udział w rankingu „Rz" angażuje się w działalność pro bono. Mam też nadzieję, że coraz więcej doradców będzie chciało świadczyć bezpłatną pomoc, gdyż wiele osób i instytucji wciąż czeka na tego typu wsparcie.
Nie mogliśmy uwzględnić wszystkich zgłoszeń, gdyż część doradców nadal uważa za działalność pro bono akcje na rzecz izb gospodarczych, które służą raczej rozwojowi kontaktów biznesowych. Większość firm i kancelarii wypełniających tę część ankiety może się jednak pochwalić bardzo interesującymi przedsięwzięciami.
W tym roku zdecydowaliśmy się nagrodzić kancelarię Gide Loyrette Nouel za działania na rzecz zwolnienia z VAT bezpłatnej pomocy prawnej oraz za bieżącą pomoc prawną dla kilku organizacji pozarządowych.
Wyróżniliśmy też niewielką firmę z Krakowa – Jacek Czarnecki Doradztwo Podatkowe, której inicjatywa była odpowiedzią na problemy osób poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi. Pracownicy spółki na ponad dwa miesiące byli wyłączeni z bieżącej pracy, by udzielać pomocy powodzianom.
Na wyróżnienie zasługuje też ubiegłoroczny zwycięzca – firma PricewaterhouseCoopers, która z sukcesami kontynuowała batalię o zwolnienie charytatywnych esemesów z VAT. Przyznając wyróżnienia w kategorii pro bono, braliśmy pod uwagę liczbę pracowników oraz czas poświęcony na świadczenie bezpłatnej pomocy.
Szczególnie od dużych kancelarii należy oczekiwać, że skala udzielonego wsparcia będzie proporcjonalna do ich możliwości oraz liczby pracujących w nich doradców. Nie wystarczy jedna osoba. Tym bardziej należy więc docenić działania mniejszych firm działających lokalnie, które angażują się w pomoc najbliższemu otoczeniu.
Czytaj więcej w artykułach:
 
Zobacz cały ranking:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA