fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Będzie więcej interpretacji ogólnych

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Organizacje pracodawców i związki zawodowe będą mogły wystąpićdo szefa resortu finansów z wnioskiem o wydanie ogólnych interpretacji
Wynika tak z przyjętych wczoraj przez rząd założeń do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Autorem tych propozycji jest Ministerstwo Gospodarki.
– To był jeden z naszych głównych postulatów. Chcemy mieć możliwość występowania z wnioskiem o interpretację, gdyż wiemy, które przepisy sprawiają przedsiębiorcom najwięcej problemów – mówi Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP.

Więcej pracy

Obecnie to minister finansów decyduje o potrzebie wydania interpretacji ogólnej. Nie korzysta z tej możliwości zbyt często. Od początku 2011 r. MF wydało dwie takie interpretacje. Jedna dotyczyła zwolnienia z PIT okularów fundowanych przez pracodawców, a druga VAT w handlu złomem. W poprzednich latach było ich 21. Dla porównania: organy podatkowe wydają co roku 30 tys. interpretacji indywidualnych.
Różnica jest taka, że te ostatnie wydawane są na wniosek podatników w ich własnych sprawach. Dotyczą tylko tego podmiotu, który o nie wystąpił. Inni, nawet jeśli znaleźli się w podobnej sytuacji, nie mogą się na nie powołać. Tymczasem interpretacje ogólne dotyczą i chronią wszystkich.
Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, by wniosek o wydanie interpretacji ogólnej podlegał opłacie 1 tys. zł. Powinien zostać rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 60 dni. Interpretacje ogólne mają nie podlegać zaskarżeniu.

Firmy zyskają czas

Inna z ważnych przyjętych przez rząd zmian zakłada wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości – z 15 stycznia na 31 stycznia.
W opinii rządu ma to ułatwić podatnikom, szczególnie posiadającym nieruchomości na terenie kilku gmin, złożenie deklaracji w terminie.
– To bardzo korzystna zmiana – podkreśla Piotr Kwaśny, doradca podatkowy i menedżer w Alma Consulting Group Polska. Jak wyjaśnia, większość firm zamyka swój rok podatkowy z końcem roku kalendarzowego, co oznacza bardzo mało czasu na wypełnienie deklaracji.
Inne z przyjętych propozycji to m.in. skrócenie okresu przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS z dziesięciu do pięciu lat.
Poza tym przedsiębiorcy nie będą musieli przekazywać pracownikom co miesiąc informacji o zapłaconych za nich składkach do ZUS i NFZ (m.in. ZUS RMUA). Będą to robić raz na rok lub – na żądanie pracownika – częściej.
Zaproponowano też skrócenie czasu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych z dziesięciu do pięciu lat.
Z kolei pracownicy będą mieli więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu. Termin ten zostanie wydłużony z 31 marca do 31 lipca następnego roku.
– Szkoda, że rząd wycofał się z proponowanego wcześniej przez resort gospodarki skrócenia terminu zwrotu VAT z 60 do 30 dni – dodaje Piotr Rogowiecki.
Większość proponowanych zmian ma obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.
Etap legislacyjny:
- rząd przyjął założenia projektu
Komentuje Rafał Iniewski, przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, wspólnik w kancelarii InCorpore:
To bardzo dobra zmiana, od dawna postulowana przez środowisko przedsiębiorców. Na pewno zwiększy to bezpieczeństwo firm i pewność w stosowaniu przepisów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że interpretacja ogólna będzie chroniła podatnika tylko wówczas, gdy występujący w jego sytuacji stan faktyczny będzie zgodny ze stanem faktycznym opisanym w interpretacji. W razie rozbieżności bezpieczniej będzie wystąpić o interpretację indywidualną. Jako PKPP Lewiatan uważamy, że potrzebne jest wydanie interpretacji ogólnych w sprawach VAT – dotyczących tzw. pierwszego zasiedlenia, kiedy podatnik nie zna historii sprzedawanej nieruchomości, a także opodatkowania wnoszenia aportów.
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA