fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Kolokwia dla aplikantów na radców będą jednolite

Fotorzepa, Piotr Nowak now Piotr Nowak
Coroczne sprawdziany umiejętności aplikantów będą jednolite w całym kraju i przeprowadzane w bardziej przejrzysty niż obecnie sposób
Przyjęte w maju przez Krajową Radę Radców Prawnych zmiany w regulaminie i programie aplikacji precyzują zakres, formy, czas oraz sposób oceniania kolokwiów, jakie aplikanci muszą zdawać na koniec każdego roku szkoleniowego.

Testy i kazusy

– KRRP zdecydowała o ujednoliceniu kolokwiów w całym kraju, ograniczając izbom swobodę w ich organizowaniu tylko do treści zadań sprawdzających. Forma i charakter zostały przesądzone w regulaminie i programie aplikacji. Kolokwia stają się więc bardziej przejrzyste. Ich przebieg w każdej izbie będą monitorować specjalni obserwatorzy. Te korzystne dla aplikantów zmiany są w sporej części realizacją ich postulatów – komentuje Dariusz Sałajewski, wiceprezes KRRP.
 
Wedle nowych regulacji kolokwia będą przeprowadzane po zakończeniu zajęć – od 1 września do 20 grudnia. Ich terminy rady muszą ogłosić wcześniej – do 30 czerwca. Jednego dnia można zorganizować najwyżej dwa kolokwia. Na każdym roku jedno kolokwium będzie ustne, pozostałe – pisemne. Ustne ma polegać na odpowiedzi na trzy wylosowane pytania. Pisemne zaś to test i kazus na podstawie akt sprawy lub z zadanego tematu. Na rozwiązanie testu ma być tyle minut, ile w nim będzie pytań.
W myśl jednolitych standardów aplikant zaliczy kolokwium, jeśli zdobędzie minimum 2/3 maksymalnej liczby punktów. Sformułowano też kryteria oceny kazusów. Będą nimi: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów i umiejętność ich interpretacji, poprawność zaproponowanego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentował będzie aplikant.

Tylko z jedną powtórką

Wraz z ogłoszeniem wyników komisja ma podawać prawidłowe odpowiedzi. Aplikant z dwóją ma prawo do poprawki w takiej samej formie. Nie zaliczy roku szkoleniowego, jeśli uzyska ocenę niedostateczną z chociażby jednego kolokwium poprawkowego. W czasie aplikacji można powtarzać tylko jeden rok. W trakcie repetowania aplikant nie będzie musiał zaliczać przedmiotów, z których dostał oceny pozytywne.
Także adwokatura modernizuje aplikację. – Zmieniamy sposób nauczania. Przechodzimy na bardziej praktyczną metodę analizowania kazusów pod kątem przygotowywania linii obrony w sprawach karnych czy argumentacji w sprawach cywilnych, wraz z nauką pisania środków odwoławczych – mówi Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. – Uruchomiliśmy ten system w kilku izbach dla aplikantów III roku. Na jesieni wprowadzimy go wszędzie. Chcielibyśmy też tak przebudować aplikację, by na dwóch pierwszych latach odbywało się praktyczne przygotowanie do zawodu, a ostatni rok był poświęcony na przygotowanie do egzaminu zawodowego.
Z czego pisemnie, z czego ustnie
Znowelizowany program aplikacji przesądza o tym, jak będzie wyglądało kolokwium z każdego przedmiotu.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora i.walencik@rp.pl
Czytaj też artykuły:
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA