fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Amortyzacja aportu tylko w części

www.sxc.hu
Wkład niepieniężny przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego nie podlega odpisom amortyzacyjnym
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z 28 kwietnia 2011 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2073/10).
Sprawa dotyczyła indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 5 maja 2010 r. (nr IPPB5/423-127/10-2/AJ).
Przedmiotem sporu był sposób amortyzacji budynku. Powstał on na gruncie wniesionym aportem do spółki z o.o. przez podmiot trzeci, który za wniesiony wkład objął w spółce udział o wartości rynkowej odpowiadającej wartości aportu. Nominalna wartość udziału stanowiła jednak niewielki ułamek wartości aportu.
Różnica między wartością nominalną wydanego udziału i wartością rynkową zasiliła kapitał zapasowy. Spółka następnie z własnych środków dokończyła budowę i zwróciła się do izby skarbowej z pytaniem o sposób amortyzacji środka trwałego – nowego budynku.
Tylko część podwyższająca kapitał zakładowy podlega odpisom
Fiskus wyjaśnił, że w opisanej sprawie trzeba oddzielić dwa środki trwałe. Pierwszym będzie niepodlegający amortyzacji grunt, drugim zaś wybudowany na nim biurowiec.
Wartość tego drugiego trzeba ustalić jako sumę wniesionych aportem praw, m.in. pozwolenia na budowę i projektu architektonicznego, oraz poczynionych przez spółkę nakładów od momentu nabycia aportu do oddania budynku do używania.
Izba uznała, że spółka może przez odpisy amortyzacyjne pomniejszyć dochód o całość wydatków poczynionych przez nią na dokończenie inwestycji. Co do nabytej aportem budowy w toku, to może dokonywać odpisów w części, w której wkład zasilił kapitał zakładowy.
Organ wydał rozstrzygnięcie, biorąc pod uwagę art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 74, poz. 397). Stanowi on, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.
Wobec jasnego brzmienia przepisów warszawski WSA oddalił skargę spółki kwestionującej poprawność interpretacji izby skarbowej.
Zobacz więcej:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA