fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Klastry - od 2011 r. jest łatwiej o unijne dotacje na klastry

Bloomberg
Firmy i naukowcy będą mogli łatwiej sięgnąć po unijne dotacje. Ułatwiono też rozliczanie grantów na klastry
To ważne zmiany, gdyż dotychczas zawarto umowy tylko na 16 proc. pieniędzy z programu „Innowacyjna gospodarka" na wsparcie powiązań sektora nauki i przedsiębiorstw. Zainteresowanie tymi dotacjami jest niewielkie. Do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpłynęło ledwie kilka wniosków o dofinansowanie.
– Główne zmiany to nowy rodzaj wsparcia dla powiązań klastrowych we wczesnej fazie rozwoju oraz liberalizacja dotychczasowych zasad przyznawania dotacji – mówi „Rz" Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego. Koordynatorzy klastrów mogą ubiegać się o nowy rodzaj wsparcia – dotację na wczesną fazę rozwoju powiązania. Mogą ją przeznaczyć na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, doradztwo i szkolenia. – Nowy rodzaj dotacji może przynieść ogromne korzyści dla klastrów, gdyż po otrzymaniu pieniędzy na wczesną fazę rozwoju koordynator klastra może jeszcze raz aplikować o środki, tym razem o dotację na rozwój – wyjaśnia Wendel.
Beneficjenci będą też mogli wybrać model finansowania inwestycji. Albo będzie to dotacja do 100 proc. kosztów projektu z jednoczesnym obowiązkiem jej rozliczenia po 15 latach (bez pomocy publicznej), albo dotacja z niższą intensywnością bez rozliczenia po 15 latach (pomoc publiczna). – Ma to rozszerzyć krąg zainteresowanych oraz zachęcić koordynatorów powiązań klastrowych do ubiegania się o wsparcie na rozwój klastra – tłumaczy Wendel. Nowością jest też nowy typ wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe, co ma pobudzić działalność innowacyjną klastra. Beneficjenci będą też mogli otrzymać premię za efektywną współpracę i rozpowszechnianie wyników projektów badawczych.
Ponadto w celu rozłożenia kosztów w przypadku projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych (objętych regułami pomocy publicznej) koordynator klastra będzie mógł realizować projekt wspólnie z jednym z uczestników powiązania. – W tym roku planujemy dwa konkursy na te dotacje. Łączna kwota na nie i na konkurs z 2010 r. zakończony w styczniu wyniesie ok. 200 mln zł – wskazuje Dariusz Wojtaszek z PARP.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA