Co się zmieniło w składkach zdrowotnych

Jeden z członków rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednocześnie jej pracownikiem. Jako pracownik podlega, oczywiście, ubezpieczeniom w pełnym zakresie, a z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Czy mimo wszystko trzeba go dodatkowo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?Tak. Od 1 października br. każdy członek rady nadzorczej zamieszkujący w Polsce podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ustawa nie uzależnia tego, tak jak w poprzednim stanie prawnym, od uzyskiwania świadczeń z tego tytułu. Dlatego trzeba było zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego każdego członka rady nadzorczej na druku ZUS ZZA. Jeśli nie otrzymuje on wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, płatnik składa za niego tzw. zerowe dokumenty rozliczeniowe do ZUS (raport ZUS RZA). Dotyczy to też członka rady nadzorczej, który w tej samej spółce jest także pracownikiem. Osoba zasiadająca w naszej radzie nadzorczej mieszka wprawdzie ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL