Wadium musi gwarantować wypłatę pieniędzy

Ubezpieczyciel może postawić w gwarancji warunek potwierdzenia uprawnień osób, które domagają się wypłaty
Zorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przetarg informatyczny wygrała spółka BusinessPoint. Konkurencyjna firma zakwestionowała poprawność wadium. Potwierdzać je miała gwarancja ubezpieczeniowa. Zdaniem protestującego wykonawcy dokument ten ograniczał możliwość wypłaty. Powinien zaś gwarantować nieodwołalne i bezwarunkowe przelanie pieniędzy na konto zamawiającego, jeżeli przedsiębiorca wybrany w przetargu nie będzie chciał zawrzeć umowy.Wątpliwości wzbudził fragment dokumentu, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzegało, że żądanie wypłaty wadium musi nastąpić za pośrednictwem banku, w którym ARiMR ma rachunek. Bank ten miał potwierdzić, że podpisy pod tym żądaniem należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań.– Taka forma wadium nie tylko nie odpowiada wymaganiom określonym w prawie zamówień publicznych, lecz ponadto może doprowadzić do pozbawienia zamawiającego możliwości dysponowania wadiu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL