fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 188 z 15 października 2007

Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 1344) z 27 września zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z systemem informacyjnym Schengen i systemem informacji wizowej; wejdzie w życie 30 października.
Rozporządzenia ministrów (poz. 1345 – 1351):
gospodarki z 25 września w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych; od 30 października,
nauki i szkolnictwa wyższego, dwa z 25 września, w sprawie:
– kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,
– warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; oba od 30 października,
obrony narodowej, jedno z 26 i dwa z 27 września, zmieniające rozporządzenie w sprawie:
– bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych; od 30 października,
– grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat,
– grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat; oba od 30 października, z tym że nowe stawki uposażenia zasadniczego od 1 stycznia tego roku,
spraw wewnętrznych i administracji z 25 września w sprawie sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu; od 30 października.
Zobacz też treść Dz.U. Nr 188
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA