fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

MP Nr 20 z 14 marca 2011

Postanowienia prezydenta RP (poz. 204 – 214):
- z 10 marca o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO – Grupa 1 w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym; weszło w życie 14 marca,
- z 15, 16 i 18 listopada o nadaniu orderów i odznaczeń.
Obwieszczenie prezesa GUS (poz. 215) z 28 lutego w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2010 r.
Komunikaty (poz. 216 – 218)
- ministra rozwoju regionalnego z 24 i 28 lutego:
– o zmianach wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka", 2007 – 2013,
– o zmienionej liście projektów indywidualnych dla ww. programu,
- nr 3/2011/(DOKE) prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 9 marca w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Zobacz treść M.P. Nr 20
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA