fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Odwołanie rozpozna sąd, który wydał orzeczenie

www.sxc.hu
Sejm skierował do dalszych prac senacki projekt noweli kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza tzw. odwołania poziome
Nowa instytucja polega na tym, że zażalenie rozpatruje nie sąd wyższej instancji, co jest zasadą, ale inny skład tego samego sądu.
Ten nowy środek odwoławczy dotyczy wydawanych w sądzie II instancji postanowień: o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego; w sprawie skazania świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz innego uczestnika rozprawy na grzywnę; zarządzenia przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia.
Obecnie, gdy tego rodzaju orzeczenia zapadają w sądzie I instancji, zażalenia przysługują do sądu wyższej instancji. Gdy jednak zapadną w sądzie II instancji, to do tej pory nie było możliwości odwołania ze względu na zawężony katalog zażaleń do Sądu Najwyższego.
To ograniczenie wytknął w czerwcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 38/09), wskazując, że często w tych (tzw. wpadkowych) procedurach chodzi o istotne dla obywateli kwestie, a nie mają oni dostatecznej ochrony przed sądem.
Trybunał nie przesądził, według jakiego modelu powinna zostać ukształtowana procedura kontroli tych incydentalnych postanowień. Senat uznał, że odwołania poziome są dobrym rozwiązaniem.
Nowela zakłada też  wyeliminowanie jednej z podstaw odrzucenia wniosku o wyłącznie sędziego, tj. oczywistej bezzasadności. Sąd będzie musiał taki wniosek merytorycznie rozpatrzeć
Czytaj także:
Więcej w serwisach:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA