fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Konserwacja zabytków z VAT

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że usługi konserwacji zabytków są od 1 stycznia objęte podstawową 23-proc. stawką VAT
W odpowiedzi na pytanie redakcji wyjaśniło, że to wynik dostosowania polskich regulacji do wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, gdyż istota prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach (podobnie jak niektórych usług związanych z ochroną zdrowia oraz edukacją) „nie wpisywała się w system zwolnień, określony art. 132 dyrektywy oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE”.
Przypomnijmy, że przed 1 stycznia 2011 usługi te korzystały ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla „usług związanych z kulturą”, sklasyfikowanych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 1997 r. w sekcji 92 (usługi w zakresie ochrony zabytkowych miejsc i budynków mieściły się w grupowaniu PKWiU 92.52.12 „Usługi ochrony zabytków”).
Obecnie zwolnienie dla usług związanych z kulturą ma węższy (podmiotowo-przedmiotowy) zakres. Obejmuje usługi kulturalne świadczone przez:
a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na  podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
b) indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.
Zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że usługodawcy (inni niż twórcy i artyści wskazani w pkt b) nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia przeznaczają je w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.
Z pisma MF należy zatem wywnioskować, że wykonujący prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nie spełniają tych warunków.
Czytaj więcej w artykułach:
Zobacz cały poradnik:
Więcej w serwisie o:
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA