Jak otrzymać dopłatę do czynszu

Zarówno rodziny, jak i osoby samotne, które mają skromny budżet, mogą się ubiegać o dodatek mieszkaniowy. Średnio wynosi on 130 zł
Dodatek mieszkaniowy to dopłata do kosztów utrzymania mieszkania lub domu. Prawo do niego ma osoba z tytułem prawnym do lokalu i spełniająca warunki ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Mogą więc o niego wystąpić: najemcy mieszkań, i to nie tylko komunalnych czy zakładowych, ale także wynajmowanych w budynkach prywatnych; członkowie spółdzielni z mieszkań lokatorskich lub własnościowych; właściciele mieszkań lub domów jednorodzinnych, a także osoby, które płacą odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, jeśli przysługuje im prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego.[srodtytul]Gdzie złożyć wniosek[/srodtytul]Formalności załatwia się w gminie lub ośrodku pomocy społecznej, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego. Można tam dostać formularz wniosku. Trzeba też wypełnić deklarację o dochodach za ostatnie trzy miesiące i dołączyć dokumenty (patrz ramka).Zarządca domu potwierdzi we wniosku dane o miejscu zamieszkania, tytule prawnym do...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL