fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Niejasny odpis z księgi wieczystej

Dygitalizacja papierowych ksiąg wieczystych to zapisanie ich treści na dyskach komputerowych
www.sxc.hu
Od 20 lutego sądowe informacje dotyczące nieruchomości będą zależeć od tego, kiedy nastąpił ich wpis do hipoteki
Zmieniają się przepisy dotyczące hipoteki. W ślad za tym pójdą zmiany we wpisach do ksiąg wieczystych.
– Już w tej chwili wiele osób narzeka, że odpisy z księgi wieczystej są nieczytelne. Po zmianie może być jeszcze gorzej – uważa prof. Jerzy Pisuliński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
[srodtytul]O co chodzi [/srodtytul]
Wszystko przez [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Rozporzadzenia/2003/DU2003Nr162poz1575a.asp]rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym[/link]. Projekt zmian w tym akcie jest już gotowy.
– W tym tygodniu podpisze je minister – mówi Piotr Kluz, wiceminister sprawiedliwości. Musi ono wejść w życie razem z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
– Z tego projektu wynika, że [b] po 20 lutego każdy odpis z księgi wieczystej będzie miał dodatkowe rubryki, które w zależności od tego, kiedy doszło do wpisu hipoteki do księgi, będą wypełnione lub nie[/b] – wyjaśnia prof. Pisuliński.
I tak np. osoba, która zaciągnęła dwa lata temu kredyt i wtedy miała ustanowioną hipotekę zwykłą, będzie miała hipoteką wpisaną według starych zasad. Kiedy więc otrzyma odpis, zostaną w nim uwidocznione m.in. odsetki od kredytu i termin realizacji wierzytelności. Gdyby kredyt zaciągnęła po 20 lutego, rubryki te będą puste.
W wypisie z księgi hipotek ustanawianych na nowych zasadach będzie można znaleźć informacje o wielu wierzytelnościach (gdy zostaną one zabezpieczone jedną hipoteką).
Takich zmian jest znacznie więcej.
– [b]To nie jest wina ministerstwa, że odpis może być niejasny. Wynika to z uwarunkowań programu komputerowego obsługującego elektroniczne księgi wieczyste[/b] – uważa prof. Pisuliński. – W tym systemie prowadzonych jest ok. 13 mln ksiąg i drastyczne zmiany byłyby ryzykowne – uzasadnia.
[wyimek][b]19 mln[/b] ksiąg wieczystych prowadzą sądy[/wyimek]
– Obecne odpisy są nieczytelne – przyznaje wiceminister Kluz. – Planujemy to zmienić, ale dopiero gdy wszystkie księgi wieczyste będą miały wersję elektroniczną, czyli w okolicach 2013 r. Wcześniej nie miałoby to sensu. Gdy chodzi o ostatnie zmiany w hipotece, to nie będzie tak źle – zapewnia.
Zdaniem wiceministra sądy są gotowe na zmiany, a nowe odpisy nie będą gorsze od poprzednich.
[srodtytul]Jakie zmiany [/srodtytul]
Przypomnijmy, że [b]od 20 lutego pojawi się nowy rodzaj hipoteki. Ma być zbliżona do dzisiejszej hipoteki kaucyjnej.[/b] Będzie można nią zabezpieczać jedną lub więcej wierzytelności przysługujących temu samemu wierzycielowi, a także wierzytelności przyszłe o nieustalonej wysokości.
[wyimek][b]13,5 miliona[/b] ksiąg ma wersję elektroniczną i prowadzonych jest we wszystkich dużych miastach[/wyimek]
Jedną hipoteką będzie można zabezpieczyć np. kwotę główną kredytu oraz odsetki i wszelkie roszczenia o należności uboczne. Pojawi się też instytucja administratora hipoteki. Została pomyślana dla przedsięwzięć prowadzonych przez kilka podmiotów, gdy każdemu z nich przysługuje wierzytelność. Administrator będzie zawierał umowę o ustanowienie hipoteki oraz podejmował wszelkie czynności z nią związane, ale na rachunek osób, których wierzytelności są w ten sposób zabezpieczone.
Będzie też rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym. Właściciel nieruchomości po spłaceniu jednego zabezpieczonego długu będzie mógł przenieść na to miejsce hipotekę z dalszej pozycji.
[i][b]etap legislacyjny:[/b] po uzgodnieniach międzyresortowych[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA