Zakup obligacji nie jest usługą finansową

Firma, która kupuje obligacje, nie świadczy usługi finansowej. Nie musi więc odliczać VAT według tzw. współczynnika
-Spółka prowadzi w Polsce działalność, z tytułu której jest zarejestrowana jako podatnik VAT. W ramach tej działalności wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane (głównie stawką 22 proc.). Podatek naliczony jest odliczany w całości, jako związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie nadwyżki finansowe, które powstają w trakcie działalności, są regularnie inwestowane m.in. w obligacje (zarówno emitowane przez Skarb Państwa, jak i prywatne przedsiębiorstwa). Czy zgodnie z ustawą o VAT jest to sprzedaż zwolniona, a w rezultacie - czy należy odliczać VAT według współczynnika? - pyta czytelnik DF.Przypomnijmy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie jest traktowane jako dostawa towarów. Ta definicja powoduje, że niemal w każdym przypadku, gdy w ramach czynności dwustro...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL