fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Zeszłoroczne nabytki obciążone na dotychczasowych zasadach

Podatnicy z przychodu uzyskanego od 1 stycznia 2007 r. ze sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz praw spółdzielczych rozliczać się będą na nowym formularzu PIT-23.
Jak ma on wyglądać, minister finansów ustalił w rozporządzeniu z 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ( DzU z 2006 r. nr 243, poz. 1758).
Od nowego roku zmieniły się zasadniczo zasady opodatkowania wpływów ze sprzedaży wskazanych dóbr. Zmiany te przynosi nowelizacja z 16 listopada 2006 r. do ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( DzU z 2006 r. nr 217, poz.1588). Jednakże nowe zasady dotyczyć będą tylko nieruchomości i wskazanych praw uzyskanych od 1 stycznia 2007 r. Do sprzedaży nieruchomości i praw uzyskanych przed tą datą odnosić się będą dotychczasowe zasady. Podatek od tych przychodów jest zryczałtowany i fiskusowi należy oddać 10 proc. przychodu pomniejszonego o ewentualne koszty transakcji, jeśli obciążały one sprzedającego (np. o opłatę notarialną, sądową, koszty pośrednika obrotu nieruchomościami). Nadal korzystać można w odniesieniu do przychodu ze sprzedaży: nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i praw spółdzielczych nabytych przed 1 stycznia 2007 r. z dotychczasowych zwolnień z tego podatku, m.in. zwolnienia dla przeznaczających pieniądze z takiej transakcji na inwestycje mieszkaniowe. Zamierzający skorzystać z tego zwolnienia muszą w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji, czyli notarialnej umowy sprzedaży, złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie. Ci, którzy z tego zwolnienia nie korzystają albo chcą przeznaczyć na cele mieszkaniowe tylko część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży, muszą w tym terminie złożyć PIT-23 i zapłacić należny ryczałt. Rozporządzenie ustalające nowy wzór PIT-23 weszło w życie 1 stycznia 2007 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA