fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma pozywa podwładnego, przez którego poniosła straty

Nie musisz ponosić kosztów zatrudniania niesolidnego i niekompetentnego pracownika. Tego, który przez swoje zaniedbanie powoduje straty firmy, możesz obciążyć odpowiedzialnością materialną
Pracodawcy wolno domagać się naprawienia szkód spowodowanych niekompetencją lub niedbalstwem pracownika. Wysokość strat, które sprawca musi pokryć, zależy od jego winy. Inaczej bowiem traktowana jest szkoda, która powstała z winy nieumyślnej pracownika, a inaczej taka, którą wyrządził on pracodawcy umyślnie.Pracodawca powinien udowodnić dochodzone roszczenie o odszkodowanie. Wykazuje więc okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność pracownika (art. 16 k.p.) i udowadnia istnienie:- winy pozwanego (umyślnej lub nieumyślnej, polegającej na świadomym lub nieświadomym naruszeniu podstawowych obowiązków pracowniczych),- szkody poniesionej przez powoda oraz jej wysokości,- związku przyczynowego między winą pozwanego, czyli jego zawinionym lub zaniechanym działaniem, a zaistniałą szkodą.Mimo powstania szkody z winy pracownika nie zawsze będzie on za nią odpowiadał. Po pierwsze - nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim szef lub inna osob...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA