fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy młodociany skończy naukę, zmień mu warunki angażu

Jeśli przyjąłeś do firmy młodocianego, a ten nie zakończył jeszcze nauki, to warunki jego zatrudnienia możesz zmienić tylko wtedy, gdy będą one korzystniejsze od dotychczasowych
W ostatnich numerach DF pisaliśmy o tym, jak zatrudniać młodocianych. Pracodawcom wolno zmienić warunki ich zatrudnienia w chwili, gdy te osoby kończą naukę i osiągnęły pełnoletność. Czytelnicy mają jednak wątpliwości. Powołują się przy tym na § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU nr 60, poz. 278 ze zm.). Wynika z niego, że osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą ją na warunkach określonych dla młodocianych.Niezmienność warunków zatrudnienia do zakończenia nauki przez młodocianego dotyczy głównie czasu pracy czy wymiaru jego urlopu. Przykładowo u młodocianego w wieku do 16 lat czas pracy nie może przekraczać sześciu godzin na dobę. Ponadto nie wolno ich zatrudniać w nadgodzinach i porze nocnej.Jeśli natomiast szef chce zmienić młodocianemu warunki przed zakończeniem nauki, może to zrobić, gdy nowe zasady będą lepsze ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA